Nobelprijs voor de Vrede daalt dieper af in de regionen van de hel

OXO Flash – 03 02 15  – Franciscus genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrededoor Heine Wind

http://www.nu.nl/buitenland/3984652/paus-en-snowden-maken-kans-nobelprijs-vrede.html

Het Wapen van Paus Franciscus

Het Wapen van Paus Franciscus

Er zijn bewijzen – die studie en inzicht in de problematiek vergen – dat de Jezuïeten deel uitmaken van, of zelfs leiding geven aan de grootste terroristische organisatie op Aarde, soms Project Omega genaamd.

Er zijn ook bewijzen dat de Sociëteit van Jezus zelf een terroristische organisatie is. Het beste bewijs daaronder ligt zelfs zodanig voor het oprapen, dat de hele Jezuïeten-bandietenbende morgen door het voltallige internationale justitiële opsporings- en arrestatieapparaat opgerold zou moeten worden. Morgen, vandaag of eigenlijk gisteren al.

Dit bewijs is gelegen in de Vierde Eed van de Jezuïeten – beter bekend als de Extreme Eed (‘Extreme Oath’): http://members.casema.nl/vandriel/index/j/jezuiteed.html

Maar neen, wat doen we? We knielen voor een Paus uit die club en geven hem zelfs de Nobelprijs voor de Vrede! Want hem als Comité nomineren maar niet de prijs toe te kennen, zou zeer onbeleefd zijn.

Het afleggen van de vierde eed is de hoogste inwijdingsgraad voor Jezuïeten. Nou heb ik het hem niet persoonlijk gevraagd, maar natuurlijk is Franciscus een vierde-eed-Jezuïet. Anders zou hij in de hiërarchie nog een leger van ambtsgenoten boven zich hebben en dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. Francis Satanic Hand Sign

De tekst van de extreme eed heb ik als bijlage opgenomen in mijn boeken (OXO Axioma deel II en III) vanwege het belangwekkende karakter ervan.

Aangezien Jezuïeten bedrieglijk of zelfs de meest professionele leugenaars zijn, is het verstandig straks in plaats van ‘Protestanten’, ‘Liberalen’ of ‘Ketters’ te lezen: ‘iedereen die hen voor de voeten loopt’. De pittigste stukjes citaat lijken mij de volgende zinsneden onder het motto ‘Het uitroeien of vernietigen van goddeloze of ketterse Koningen, Overheden, of Heersers is rechtvaardig’:

‘Mijn zoon, eertijds is u onderwezen te handelen als een huichelaar: onder Rooms Katholieken een Rooms Katholiek, en om een spion te zijn zelfs onder uw eigen broeders.

‘U bent onderwezen om verraderlijk de zaden van jaloersheid en haat te planten tussen gemeenschappen, provincies, staten welke in vrede waren, en hen aan te sporen tot bloederige daden, hen te betrekken in oorlogsvoering met elkaar, en om revoluties en burgeroorlogen te creëren in landen welke onafhankelijk en rijk waren, waar kunsten en wetenschappen tot bloei kwamen, genietend van de zegen van vrede. Obomba

‘U moet ter zijner tijd dienen als het instrument en beul zoals bepaald door uw meerderen ; want niemand kan hier bevelen wiens werk niet gezegend is met het bloed van de ketter; want ” zonder bloedvergieten kan geen mens worden gered.”

‘”Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, een wurgtouw het staal van een dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, ongeacht wat hun levensstaat mogen zijn, hetzij publiekelijk of privaat, zoals ik op enig moment kan worden op gedragen te doen door enig agent van de Paus of Overste van het Broederschap van het Heilige Geloof, de Sociëteit van Jezus.'”

Benedict Satanic Hand SignHoewel Franciscus de leiding had over de Jezuïeten in Argentinië tijdens de militaire fascistische dictatuur van de Argentijnse Junta en alleen daarom al geen lieverdje is, is hij maar een ceremoniële Paus. Daarin ben ik het geheel met Kevin Annett eens (zie International Tribunal into Crimes of Church and State – http://itccs.org/ of meer specifiek deze: http://itccs.org/2014/03/22/pope-jesuits-and-anglicans-refuse-to-deny-criminal-charges-made-against-them-trial-to-proceed-as-shocking-new-evidence-suggests-joseph-ratzinger-still-wields-power-at-the-vatican/).

De ‘echte’ Paus is nog steeds Benedictus XVI die 25 jaar de planetaire grootinquisiteur geweest is als Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, een moderne naam voor de Heilige Inquisitie. We weten dat de Heilige Inquisitie door de eeuwen heen dezelfde geloofsartikelen beleden heeft als waar de Jezuïeten hier van getuigen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Congregatie_voor_de_Geloofsleer

Peter-Hans Kolvenbach

Peter-Hans Kolvenbach

De Generaal-Overste der Jezuïeten wordt wel de Zwarte Paus genoemd, omdat hij evenveel zo niet veel meer macht heeft dan de ‘witte paus’. Door een groot deel van het onafhankelijke onderzoek wordt hij gekenschetst als ‘de directeur van de wereld’, door mij als de bevelvoerder van het Planetaire Rooms-Babylonische Kruisvaarderssyndicaat.

Jarenlang was deze nota bene de Nederlander Peter-Hans Kolvenbach, die nu van zijn pensioen geniet in – volgens mijn informatie – Syrië, volgens de Jezuïeten zelf in het Midden-Oosten. “When asked about his plans for retirement, Kolvenbach stated his hope that he could join the Jesuits in the Near East to be a help in that war-torn region.”

De Moslimbroederschap, Al Qaida, de CIA en de Mossad o.a. vallen immers onder Project Omega … Opmerkelijk trouwens hoe onbekend deze man in Nederland is en hoe weinig informatie er in het Nederlands over hem is te vinden op Google. Als je het commando voert over de gecombineerde geheime diensten voer je ook commando over de gecombineerde geheime diensten, zo simpel is dat nu eenmaal.

http://www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/20th-century-ignatian-voices/peter-hans-kolvenbach-sj/

Dus is dit het span dat leiding geeft aan het Vaticaan. Grofweg de Witte Paus aan de Heilige Stoel, de Curie, de Clerus en de Kloosterorden; de Zwarte Paus aan de Kruisridderorden en alles dat verder zwart is in de wereld. Normaal kon dit span het prima samen af. Maar in deze eeuw hebben ze hun bezetting verdubbeld, vanwege de werkdruk en omdat het ‘erom spant’ thans in de wereld. Normaal regeren beide pausen tot hun dood. Dat één van hen voortijdig aftreedt, is uniek, laat staan dat beiden dit kort na elkaar doen. En dus hebben wij in dit tijdsgewricht een dubbel span dat de mensheid geselt. Benedictus en Franciscus enerzijds, Peter-Hans Kolvenbach en Adolfo Nicolás Pachón anderzijds. Drie Extreme Eed-Jezuïeten en één voormalige planetaire grootinquisiteur die uit hetzelfde kruishout is gesneden.

Adolfo Nicolas Pachon

Adolfo Nicolas Pachon

Zo kunnen we iets beter de achtergronden van de Heilige Kruistocht tegen Rusland begrijpen en tevens wie er achter IS zit.

Je vraagt je af wie psychiatrische bijstand behoeven, de completdenkers of deze psychopaten. Zie tot slot graag wat Martin hier onlangs over zei:

http://www.martinvrijland.nl/2015/02/02/afwijkende-mening-stempel-complotdenker-en-voortaan-oppositioneel-opstandige-gedragsstoornis/

Eerder kreeg Barack ‘Obomba’ hem al. Dit keer daalt de meest edele aller prijzen een stuk dieper af in de regionen van de hel. Ach, het is maar een prijs. Een ijdele. Een politieke.

 

 

Geplaatst in Geen categorieën
5 comments on “Nobelprijs voor de Vrede daalt dieper af in de regionen van de hel
 1. Geuz schreef:

  Balthasar Gerards, de moordenaar van Willem de Zwijger, had 3 Jezuïeten als biechtvader en hem aanstuurde op moord en strategisch ondersteunden.

  Dit is toegelicht in een boekje uit 1828 door Ernst Friedman.
  Dat is te downloaden is op de pdf bibliotheek van vrijewereld,org

  De pagina van de uitleg over rol van de Jezuïeten bij die moord is ook hier te downloaden:

  Ook de zoon van Willem de Zwijger, Prins Maurits, werd vermoord door de Jezuïeten.
  Helaas wordt dit geheim gehouden door het onderwijs te lande.
  Een van die pagina’s van dat boek is ook hier beschikbaar als jpg:

  Like

  • Geuz schreef:

   Ik zie dat je al enige maanden niet te vinden bent op internet Heine.
   Ik ben erg bezorgd. Want zelf publiceer ik al jaren altijd onder pseudoniem over deze onderwerpen, nadat ik een moordaanslag door een Jezuïet overleefde en er enkele websites van mijn hand werden gecensureerd.

   De Jezuïeten hebben sinds 1814 onze staat in handen, in 1837 tekende Koning Willem 1 zelfs een Rijksconcordaat met de Heilige Inquisitie, wat betekend, dat de Inquisitie de vrije hand heeft in ons land.

   Wat er allemaal nog meer gecensureerd werd door hen, ik vond juist een artikel waar enige belangrijke historische informatie te vinden was, waardoor je mening over Gereformeerde en Hervormde misschien hersteld kan worden.
   http://www.dbnl.org/tekst/hage016kloo01_01/hage016kloo01_01_0001.php#1

   De moderne Gereformeerden en Hervormden werden en worden geïnfiltreerd, veel gemeenten zijn zelfs opgezet door Jezuïeten. Jezuïeten under cover schrijven leugens in Gereformeerde bladen. Er is een uitstekende registratie hier van op Youtube, maar duurt wel ruim twee uur.

   Like

   • oxo axioma schreef:

    Geweldige post Geuz, dank je wel. Inderdaad heb ik mij al enige tijd niet op mijn blog gemeld. Op internet ben ik volop. Je bezorgdheid stel ik op prijs. Ik las je bericht pas zo net. Het gaat goed met me of althans zo goed als het in deze algemene omstandigheden zijn kan. We zeggen gewoon waar het op staat, want we geloven in de waarheid en in het recht op vrijheid van meningsuiting. Die piepkleine kans die we hebben om in vrede op Aarde te leven moeten we aangrijpen, we hebben geen keus. Zo zie ik het. Voor mij hoeft er niemand meer dood en mag iedereen genezen – van welke aandoening dan ook.

    “… waardoor je mening over Gereformeerde en Hervormde misschien hersteld kan worden.” Díe begrijp ik niet. De Reformatie is opgewekt door de Rooms-Katholieke Kerk zelf. De Contra-Reformatie is geleid door de Jezuïeten. Natuurlijk geeft het Vaticaan leiding aan het Protestantisme – in 98 % van de gevallen.

    Je links heb ik nog niet gelezen. Wellicht dat ik dat weldra doe. Zeer bedankt voor je bijdrage en het ga je goed natuurlijk!

    Like

  • oxo axioma schreef:

   Zeer gewaardeerd, deze post Geuz. Want hier hebben we het over kennis. Dat Balthasar Gerards significant contact had met een jezuïet, wist ik. Evengoed lijkt me de rol van Willem de Zwijger in de Verenigde Nederlanden dubieus. De Kerk bespeelde beide zijden. We gaan je interessante links doorlezen. Ik tref ze zo net pas aan. Excuus daarvoor. Dank.

   Like

   • Geuz schreef:

    Erg blij te horen dat alles goed met je gaat.
    Je maakt me zo ontzettend gelukkig, door te laten zien wat je begrijpt.

    Ik zit vol met ontdekkingen over de waarheid over ons land, dat ik een enorme afstand heb gekregen naar de mensen om mij heen. Dat is soms erg zwaar. Willem de Zwijger was slechts een van de Geuzen. Veel van de Geuzen waren van adel, er was toen geen verzuiling tussen arm en rijk. Onze adel zag er uit als bedelaars, maar ze schonken dan ook al hun rijkdommen aan de armen, dankzij Erasmus.

    De rol van Willem de Zwijger is enerzijds juist beschreven in de officiële Nederlandse geschiedenis, ook erg belangrijk, maar wordt ook verkeerd voorgesteld. Om dit in enkele woorden uit te leggen, Bill Cooper citeren is misschien het gemakkelijkst, het is niet de adel die de macht heeft, het zijn de priesters, profeten, sjamanen, en zo meer, die de macht hebben over een volk. Dat is erg logisch, Koning David componeerde de meeste psalmen. De Bijbel is een politiek betoog. Jezus Christus gebruikte de woorden Koninkrijk Gods en Koninkrijk der Hemelen 138 maal in de evangeliën, al Zijn leerstellingen hebben een politieke basis. Hij werd daarom ook Koning genoemd door sommigen.

    Willem de Zwijger deed de uitspraak:
    “Trouw aan de Koning”
    Terwijl hij zich aansloot bij een opstand tegen Koning Philips II.
    Voor de meeste mensen is dit een paradox, want wij waren de eerste Republiek in Europa, mede dankzij Willem de Zwijger. Die Koning was niet hij zelf, maar hij kende de leerstellingen van Jezus Christus. Hield zich er ook aan. Maar onze huidige koning, Willem Alexander, is een machteloze pop van zijn omgeving. De werkelijke machthebber in dit land is de Kardinaal van Utrecht. De Kardinalen heten de prinsen van de Kerk. Het huis van Oranje is niet meer dan een schilderij in de rechtszaal. En aangezien Prinses Maxima Rooms Katholiek is, lijkt het mij dat we deze herinnering aan de opstand en de republiek mogelijk zullen gaan verliezen.

    De eerste decennia in ons land werd de rol van de Oranjes redelijk goed begrepen, maar in de tweede helft van de 17de eeuw, was de politieke situatie al zo gemanipuleerd, dat er weer veel duisternis was in ons land. Ook het huis van Oranje kwam in die duisternis.

    Betreft de PKN en de Hervormde en Gereformeerde Kerken, het woord kerk staat niet in de Bijbel. Het zijn onbijbelse papisten, je hebt wel enigszins gelijk. Ik ben zelfs eens een Jezuïet tegen gekomen, die een protestante gemeente ging opzetten in Tilburg. Het woord “kerk” is een opzettelijke foute vertaling van het Griekse “Ecclesias”. De Katholieke vertaling heeft dat vertaald als kerk, de Staten Vertaling vertaald dat met gemeente. Het woord gemeente betekend gemeente, de politieke eenheid. Niet een gemeente binnen een gemeente, want dat is een rebellie.
    Begrijpt ie dat?
    In ieder geval, wat de historici de “Nieuwe religie” noemen in de 16de eeuw, het is geen religie, het is een staatsbestel. Ons land was gebaseerd op de leerstellingen van Christus, dus de dorpen en steden heetten gemeente, zoals in de brieven van Paulus. Dat is nogal moeilijk te begrijpen voor mensen in onze tijd, maar ik meen de instrumenten voor dit begrip wel gegeven te hebben in dit commentaar.

    Willem de Zwijger was geen verrader.
    Hij was bekeerd na het zien van de marteling en moord van 8 illegale Bijbel studenten in Brussel. De Rooms Katholieke Kerk heeft pas in 1965 het toegestaan de Bijbel in huis te hebben, dat was bepaald in Vaticanum II. Tot aan 1965 stond er de doodstraf op voor een Rooms Katholiek om een Bijbel in het bezit te hebben.

    De Bijbel is de aartsvijand van de Katholieken.
    Vooral Jezus Christus, een Jood nota bene.
    Ik heb ooit een Jezuïet woedend gekregen, door gewoon de woorden van Jezus Christus uit de Bijbel te citeren. Ook mijn Rooms Katholieke ouders, lieve mensen verder, erg kerkelijk, waren erg beledigd als ik de woorden van Jezus Christus citeerde uit de Bijbel.

    Dus de zaak is iets gecompliceerder als dat Protestanten gemaakt zijn door Katholieken.
    Ook meen ik, dat in het begin van onze Republiek, de Sjabbat werd gehouden.
    Zondag is Rooms Katholiek namelijk.
    Het woord Zondag staat ook niet in de Bijbel.
    Wat wel in de Bijbel staat, is dat Jezus gezegd heeft de geboden te onderhouden.
    Een van die geboden is het onderhouden van de Sjabbat.

    Als je de Sjabbat onderhoudt, dan wordt je door de priesters van de Rooms Katholieke Kerk beschuldigd van Hekserij. De Bijbel die je raadpleegde om het besluit te nemen de geboden te onderhouden, werd dan toverboek genoemd. Zo dan worden alle kinderen in dit land geïndoctrineerd. Hans en Grietje kwamen bij een vrouw die de Sjabbat onderhield, blablaba.

    Sorry voor het lange commentaar.
    Je zei dat je geïnteresseerd was in de waarheid, je wilde weten wat de rol was van Willem de Zwijger, de waarheid is nogal ver verwijderd van de opvattingen van onze generatie. De kerken in ons land werden paardenstallen en opslag voor wapens. Opslag voor wapens is een slimme zet, want de Katholieken zullen niet snel hun eigen gebouwen bombarderen.

    Maar goed, de 17de eeuw was het einde van ons gezonde verstand.
    Vorig jaar december werd er een film uitgebracht over die periode, De Admiraal.
    Een film over Michiel de Ruiter.
    In die film wordt geheim gehouden dat Koning Karel II Nieuw Amsterdam in nam, er zijn diplomatieke ontmoetingen tussen Stadhouder Willem III en Koning Karel II. Ja, daar kwam landverraad inderdaad wel erg dicht bij de Prins van Oranje. Maar de schuld daar voor leg ik niet direct bij het Huis van Oranje, maar de invloed van militair beleg door de Katholieken, die toen Engeland, Frankrijk en landen in Duitsland in handen hadden, terwijl hun geheime dienst erg actief was in ons land. Pamfletten, moorden en agitaties, het volk was haar besef dankzij de Hagepreken verloren. Zoals nu, want niemand beseft dat het woord “gemeente” een woord is uit de Bijbel, dat het woord “kerk” een woord is van de aartsvijand van ons land, het Vaticaan. En dat de Katholieken de Bijbel verbieden, verbranden, vervalsen. Dat vervalsen werd ontdekt en bewezen door Desiderius Erasmus, die bewees dat Jeromes Vulgata een vervalsing was van de Bijbel, door deze naast de werkelijke grondtekst, de textus receptus, van de Bijbel te publiceren.

    Hervormd en Gereformeerd is weliswaar ernstig geïnfiltreerd door het papisme, maar ze doen nog wel moeite om de Bijbel te beschermen. In 2010 heeft de Gereformeerde gemeente een HSV, Herziene Staten Vertaling, uitgebracht, die weliswaar naar mijn smaak te veel politieke correctheid bevat, maar is wel gebaseerd op de tekst die Erasmus gebruikte, hoewel de meeste kerken een nieuwe Katholieke vervalsing uit de 19de eeuw als Bijbel gebruiken, de Codex Vaticanus.

    Ik geef toe, ik kreeg ook ruzie met de dominee, toen ik trachtte mij aan de sluiten bij de Gereformeerden, omdat hij zijn leugens op de kansel niet toe gaf toen ik hem er op attendeerde. Maar ik groeide op in een Rooms Katholiek dorp, met Katholieke ouders, hoe Godslasterlijk die Gereformeerden zich ook gedragen met hun Rooms Katholieke satanische stropdassen, ik blijf ze liefhebben en respecteren.

    De dominee waar ik ruzie mee kreeg, hij werd gechanteerd, bedreigd, net zoals de rabbi’s van de Joden dat overkomt. Katholieke priesters, daar krijg ik geen ruzie mee, ze vinden gesprekken met mij zelfs erg leuk, maar ik haat hun laffe verblijf in het hol van de antichrist. Ik kan niet lang met een Katholieke priester praten, want als zijn schaapkes komen, dan wordt ik door die lieden snel aangevallen. De waarheid wordt erg gehaat door de Katholieken, dus het is heerlijk om die aan hen op te dringen, LEVE ADMIRAAL LUMEY

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter
%d bloggers liken dit: