‘Jezuïetenpiste’ kort onder de loep

OXO Gearticuleerd – 03 02 15 – Reactie op het artikel ‘De Jezuïetenpiste’ dat Guido Jonkers plaatste op WantToKnow door Heine Wind

http://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/de-jezuitenpiste/

Jezuïeten cartoon

Jezuïeten cartoon

Guido Jonkers was zo vriendelijk mij via Facebook het WantToKnow-artikel ‘de Jezuïetenpiste’ op te sturen, over het boek van Joël Labruyere, naar aanleiding van mijn artikel over de nominatie van Paus Franciscus voor de Nobelprijs van de Vrede.

https://oxoaxioma.wordpress.com/nobelprijs-voor-de-vrede-daalt-dieper-af-in-de-regionen-van-de-hel/

Jezuïeten

Jezuïeten

Het artikel van WantToKnow is heel goed, bijzonder informatief en het boek van Labruyere getuigt inderdaad van een buitengewone, uitzonderlijke kennis over de ‘Jezuïetenpiste’.

Mijn aanvullende commentaar er op is uitgebreider dan ik op Facebook kwijt kan, toch kan mijn reactie kort zijn. Bovendien vind ik het wenselijk dat een iets groter publiek dan ons Facebook-cirkeltje dit artikel van WantToKnow – dat zeer de moeite waard is – en deze reactie zou lezen.

Omdat de inhoud op een aantal belangrijke punten afwijkt van de visie die ik juist in mijn eigen boeken verwoord en die weinig of geen aandacht krijgt in de alternatieve media, wens ik – citerend – op de volgende passages uit het artikel specifiek in te gaan met aansluitend mijn commentaar.

‘Daarom vermoedt men dat de ‘Protocollen van de Wijzen van Sion’ door de Jezuïeten werden verspreid om de aandacht naar de joden te leiden. Zo werden de joden een ideale zondebok, tot voldoening van de beroemde joden die het bevel voeren over het Jezuïeten-Illuminati systeem.’

‘De nazi’s op hun beurt onderhielden uitstekende relaties met de zionisten. We gaan echter niet dieper in op dit gevoelige thema dat meer afstand en een eigen onderzoek behoeft.’

Ignatius van Loyola, oprichter van de Sociëteit

Ignatius van Loyola, oprichter van de Sociëteit

‘Om in de Kerk te infiltreren, liet hij [Ignatius Loyola] zich tot priester wijden en eens in Rome, beloofde hij de paus de redding van zijn troon door de Reformatie aan te pakken. Hij richtte een totalitaire militie op, goed gecamoufleerd onder de pij van een religieuze orde en vertrok voor de verovering van het universum ‘Tot meerdere Glorie van God’. Zo werd hij het agens voor de lotsbestemming van het ‘zwarte tijdperk’. Hij stelde zich ten dienste van de paus, wat in Jezuïetentaal natuurlijk precies het omgekeerde betekent! Dit maakt dat de Rooms Katholieke godsdienst volledig in handen is geraakt van de Jezuïeten generaal de zwarte paus, die zelf slechts de top van de zichtbare piramide is.’

‘Het ‘Grote plan van de Zon’. (Zie Apocalyps van de H. Johannes) – De zon is een symbool van de Jezuïeten. Een zon op azuurblauwe achtergrond. Hun geheime doel gaat verder dan het Aardse plan. Wat hun interesseert is het hele zonnestelsel.’

Aardig goede voorstelling van de wereldmacht voor wat de top betreft - Vrijmetselaars en Tempeliers missen hier nadrukkelijk

Aardig goede voorstelling van de wereldmacht voor wat de top betreft – Vrijmetselaars en Tempeliers missen hier nadrukkelijk

‘In afwachting van hun zonnedemon, installeren zij de NWO die een einde zou moeten maken aan wat men de humanistische beschaving noemt.’

‘Mocht de lezer deze zaken verwerpen of niet willen begrijpen, kan hij deze informatie altijd afdoen als speculatief. Dan kan hij de Jezuïeten vergeten, tegen wie geen enkele aardse macht trouwens is opgewassen.’ Einde citaat.

De Jezuïetenorde is vakkundig door de Rooms-Katholieke Kerk gecreëerd. Het kan niet zo zijn dat de Jezuïeten eeuwen geleden de Kerk ‘infiltreerden’. Kerk en Sociëteit hebben dezelfde occulte esoterie, doelstellingen en methoden. De Katholieke Kerk is en was even Babylonisch, zwart magisch, Satanisch en Luciferiaans in opzet als de Sociëteit is en was. Beide bedienen zich op dezelfde wijze van de Babylonische geperverteerde Zonnegodcultus – waar ook het laat-Romeinse Mithraïsme een variant van was.

Adolfo Nicolas Pachon met assistenten

Adolfo Nicolas Pachon met assistenten

De grote bedreiging voor het Katholicisme in de zestiende eeuw was niet het Protestantisme maar het Humanisme. Het Protestantisme is aanvankelijk door de Rooms-Katholieke Kerk bedacht om het Humanisme in de wielen te rijden. Dit licht ik toe in OXO Axioma deel II. De Jezuïetenorde is vervolgens opgericht om de regie te voeren over het proces van Reformatie-Contrareformatie en de gepaard gaande – verwoestende – Europese Burgeroorlog die meer dan een eeuw voortduurde.

Peter-Hans Kolvenbach en consorten

Peter-Hans Kolvenbach en consorten

‘De Protocollen van de Wijzen van Sion’ verwijzen slechts en uitsluitend naar de Illuminati inderdaad en komen van de hand van de Jezuïeten. Zionisme is primair Rooms-Katholieke Kruisvaart en heeft als zodanig minder met Jodendom te doen. Dit inzicht is belangrijk en komt weinig tot niet tot zijn recht, noch in dit artikel, noch in het brede alternatieve onderzoek. Zo komen de Nazi’s voort uit de Duitse Kruisridderorde en is het Nazisme daarom Zionisme per historische definitie.

Wat mij aanvankelijk het minst beviel was de laatste zinsnede, dat er tegen de Jezuïeten geen enkele aardse macht zou zijn opgewassen. Nu staat ‘aardse’ weliswaar onderstreept, toch vind ik dat een weinig bemoedigende afsluiting van natuurlijk overigens een fantastisch goed betoog.

Humanisme de ideologie van de RenaissanceInderdaad hebben Kerk, Kruisvaarders en Jezuïeten een wereldmacht opgebouwd die vanuit conventioneel oogpunt onverslaanbaar is. De materieel-kapitalistische, consumentistische massa van geïndoctrineerde, gebrainwashte, getraumatiseerde en onderdrukte werkslaven staat in dat opzicht voor een hopeloze taak, nog afgezien van de sowieso kansloze massa die elders in de wereld aan de geeuwhonger ligt.

Een meer spiritueel-gnostiek standpunt echter is dat wij als mensheid een aardse macht zijn die wel degelijk tegen de kwaadaardige tirannie van Kerk, Staat, Bankiers, Koningshuizen, Talmoed-Kabbalisten, Kruisridderorden en de Jezuïeten opgewassen is.

Desiderius Erasmus, de 'Prins van het Humanisme', schrijver van Lof der Zotheid, een geschrift dat honderden malen bedreigender was voor de Kerk en het establishment dan de stellingen die Luther op de deur van Wittenberg spijkerde.

Desiderius Erasmus, de ‘Prins van het Humanisme’, schrijver van Lof der Zotheid, een geschrift dat honderden malen bedreigender was voor de Kerk en het establishment dan de stellingen die Luther op de deur van Wittenberg spijkerde.

Dat wij niet zonder samenwerking met, afstemming op en hulp van het ‘Hemelse’ kunnen, is niet alleen een spiritueel-gnostieke duiding van de werkelijkheid, maar ook een humanistisch inzicht uit de Renaissance, dat ik deel en velen met mij. (Klassiek Humanistisch dat mystiek is, in tegenstelling tot Modern Humanistisch dat atheïstisch is, zie mijn Deel I.)

Het Hemelse is volgens ons immers altijd inherent geweest aan de menselijke, aardse natuur en is dat vandaag – tegen de verdrukking in – onverminderd. Hoe hard de Kerk ook door de eeuwen heen heeft getracht met geweld en bedrog het Hemelse van zijn plaats te dringen en hoezeer Rome daarin ook volhardt tot op het huidige moment.

Thomas More, schrijver van Utopia en vriend van Erasmus. Op 'Utopia' zou langs slinkse weg later het wetenschappelijke socialisme annex het Marxisme annex het Communisme gebaseerd worden.

Thomas More, schrijver van Utopia en vriend van Erasmus. Op ‘Utopia’ zou langs slinkse weg later het wetenschappelijke socialisme annex het Marxisme annex het Communisme gebaseerd worden.

Mocht dit inzicht onverhoopt een ijdel geloof blijken te zijn, dan nog rest ons geen andere keus dan op dit inzicht te vertrouwen. En het kwaad vol vertrouwen te bestrijden met al wat wij in ons hebben. Tussen de regels door blijkt gelukkig wel dat Labruyere het eens zal zijn met deze gedachtegang.

Geplaatst in Geen categorieën
5 comments on “‘Jezuïetenpiste’ kort onder de loep
 1. sretouw schreef:

  Het artikel ‘De Jezuïetenpiste’ es slechts een gedeelte van een uitgebreide artikelenreeks van Joël Labruyere over de Jezuïeten. Ik vertaalde alleen dit stuk voor WTK, dat een neerslag is van een uitgebreid interview betreffende het gelijknamig essay. Hieronder een link naar een artikelenreeks over de Jezuïeten – in het Frans – van Joël Labruyere

  http://transition888.heavenforum.org/t417-les-jesuites-joel-labruyere
  http://crom.be/documents

  Overigens kan ik je helemaal volgen in je argumentatie, die mooi aansluit bij je OXO-reeks.
  Lena Wauters

  Like

  • oxo axioma schreef:

   Beste Lena,
   Zeer bedankt voor deze geweldige bijdrage. Fijn om te weten en verrassend(!) dat dit goed geschreven verhaal op WTK van jouw – uit het Frans vertalende – hand afkomstig is. En dank je voor je vriendelijke woord.

   Like

 2. John schreef:

  Interessant…zelfde piste, andere mensen.
  Alfred Lambremont Webre interviewed onafhankelijk wetenschapper en onderzoeker Leuren Moret.

  ​DEEL 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
  DEEL 2 : https://www.youtube.com/watch?v=TueJDp1BdK8
  DEEL 3 : https://www.youtube.com/watch?v=sBsR-5bMHZM

  Like

 3. Geuz schreef:

  Redelijk artikel, maar helaas maak je een nogal erg fundamentele fout.
  Maar het is niet jou schuld dat je die fout maakt, want het werk van Erasmus werd volledig gecensureerd in Nederland. Alles wat er in Nederlands gepubliceerd is over Erasmus is een vervanging van zijn werkelijke intellectuele prestatie, om zo de censuur onzichtbaar te maken.

  Ik heb in het verleden hetzelfde gelooft wat je verteld, dat Erasmus een humanist was, omdat ik Nederlandse bronnen raadpleegde. Maar vanuit Belgische, Britse en Amerikaanse bronnen, ontdekte ik dat de Jezuïeten al humanisten waren in de 16de eeuw. Het seculier humanisme begint dus niet in de 19de eeuw, maar is van veel ouder. Misschien is het zelfs terug te voeren naar de Romeinse overheid aan het begin van de jaartelling, want ook daar geloofden de priesters zelf niet in de Romeinse goden. Ook de aanbidding van Apollo was evident een staatsreligie. De Romeinen hebben slechts de namen van de goden vervangen sinds het eerste Eucumenisch concilie in Nicea. Wat historici hier over zeggen lijkt me dan weer wel juist, Rome werd gedwongen haar propaganda anders te gaan bewoorden, want de Christenen maakte te veel bekeerlingen, en onder alle lagen van de bevolking.

  Om een erg lang commentaar korter te maken, ik trachtte de werkelijke prestatie van Erasmus te verwoorden in een artikel dit jaar. Ik kreeg positieve reacties op dat artikel, daar heen verwijs ik om dit land te redden uit die leugens over Erasmus die men heden doceert.
  http://www.twitlonger.com/show/n_1slakid

  Niet alle Jezuïeten zijn Atheïst, maar de atheïsten in de orde maken sneller carrière.
  Aldus een boekje wat meen ik nog steeds online is in België, ziet mijn artikel voor een schakel daar heen. Men kan er dus van uit gaan dat, de generaal en provincialen Atheïsten zijn. De structuur van hun orde is hetzelfde als hun beleid, spionage is het belangrijkste.

  Ik zie erg veel misverstanden over deze orde gepubliceerd, ook door deskundigen op dit gebied. Met name dat hen Satans-aanbidding verweten wordt. Dit lijkt me een foute voorstelling van zake. Jezuïeten infiltreren Satanisten gemeenten, zetten satanisten sektes op, maar staan zelf boven de religie, zoals ik al eerder toelichtte betreft de Apollo priesters in Rome. Propaganda wordt meen ik door een andere afdeling in het Vaticaan opgezet, dit valt onder de rode paus, niet onder de zwarte paus.

  Maar je komt heel wat verder dan anderen, complimenten zijn op ze plaats.
  Jezuïeten zijn top intellectuelen, hen verslaan op eigen terrein is een nooit te onderschatten onderneming.

  Like

  • oxo axioma schreef:

   Redelijk artikel, maar helaas maak je een nogal erg fundamentele fout.

   Waarom niet gewoon een ‘goed’ artikel? Dan ben ik benieuwd naar die ‘fundamentele’ fout.

   Maar het is niet jou schuld dat je die fout maakt, want het werk van Erasmus werd volledig gecensureerd in Nederland. Alles wat er in Nederlands gepubliceerd is over Erasmus is een vervanging van zijn werkelijke intellectuele prestatie, om zo de censuur onzichtbaar te maken.

   Interessant. Dat wist ik niet. Ik kan het me voorstellen. Dat neemt niet weg dat Lof der Zotheid zelfs in eventuele gecensureerde versie gehakt maakt van Kerk & Staat.

   Ik heb in het verleden hetzelfde gelooft wat je verteld, dat Erasmus een humanist was, omdat ik Nederlandse bronnen raadpleegde. Maar vanuit Belgische, Britse en Amerikaanse bronnen, ontdekte ik dat de Jezuïeten al humanisten waren in de 16de eeuw.

   ” … dat Erasmus een humanist was” … Met recht wordt Erasmus ‘de Prins van het Humanisme’ genoemd. Niets dat daaraan af kan doen.

   Het seculier humanisme begint dus niet in de 19de eeuw, maar is van veel ouder. Misschien is het zelfs terug te voeren naar de Romeinse overheid aan het begin van de jaartelling, want ook daar geloofden de priesters zelf niet in de Romeinse goden. Ook de aanbidding van Apollo was evident een staatsreligie.

   Seculier humanisme is zo oud als de weg naar Rome. Stoïcijnen zijn als Humanisten te beschouwen. Vele notabalen, wijsgeren of mogelijk zelfs priesters waren niet overtuigd van de Goddelijke presentie. De aanbidding van Apollo werd pas staatsreligie onder Augustus, die zelf wel degelijk religieus of zelfs mystiek was. De vervanging van de Jupiter-cultus door de Apollo-cultus was door hem niet alleen politiek gemotiveerd, ook inzichtelijk.

   De Romeinen hebben slechts de namen van de goden vervangen sinds het eerste Eucumenisch concilie in Nicea. Wat historici hier over zeggen lijkt me dan weer wel juist, Rome werd gedwongen haar propaganda anders te gaan bewoorden, want de Christenen maakte te veel bekeerlingen, en onder alle lagen van de bevolking.

   In mijn boekje is het Eerste Concilie van Nicea een verzinsel en bestonden ‘Christenen’ nog niet als zodanig in de eerste twee/drie eeuwen van onze jaartelling. Wel bestonden er leerlingen van Jezus, Essenen, Pythagoristen, Platonisten, Gnostici en Arianen. De term ‘Christus’ wordt pas geïntroduceerd na en met Constantijn de Grote. Om betekenis te geven aan zijn Chi Ro. Let wel … al wat we weten van de Gnosis komt uit vroege Kerkhistorie … zijnde pseudo-historie.

   Om een erg lang commentaar korter te maken, ik trachtte de werkelijke prestatie van Erasmus te verwoorden in een artikel dit jaar. Ik kreeg positieve reacties op dat artikel, daar heen verwijs ik om dit land te redden uit die leugens over Erasmus die men heden doceert.
   http://www.twitlonger.com/show/n_1slakidhttp://www.twitlonger.com/show/n_1slakid

   Dank. Ik zal het lezen.

   Niet alle Jezuïeten zijn Atheïst, maar de atheïsten in de orde maken sneller carrière.
   Aldus een boekje wat meen ik nog steeds online is in België, ziet mijn artikel voor een schakel daar heen. Men kan er dus van uit gaan dat, de generaal en provincialen Atheïsten zijn. De structuur van hun orde is hetzelfde als hun beleid, spionage is het belangrijkste.

   Dat Jezuïeten atheïst zouden kunnen zijn, is een contradictio in terminis. Dat Atheïstische Jezuïeten sneller carrière maken is een affront tegenover ‘ad maiorem dei gloriam’. Dat ze zouden streven naar carrière daarom een gotspe. Evenwel onderschrijf ik je woorden hier volledig.

   Ik zie erg veel misverstanden over deze orde gepubliceerd, ook door deskundigen op dit gebied. Met name dat hen Satans-aanbidding verweten wordt. Dit lijkt me een foute voorstelling van zake. Jezuïeten infiltreren Satanisten gemeenten, zetten satanisten sektes op, maar staan zelf boven de religie, zoals ik al eerder toelichtte betreft de Apollo priesters in Rome.

   Jezuïeten zijn Satans-priesters bij uitstek. Wel Satanisten-gemeenten infilteren, wel Satanisten-sektes opzetten, wel boven het Satanisme staan, maar er zelf niet aan doen? … Ze cultiveren het als geen ander geheim genootschap. Misschien in opdracht van Pauselijke bloedlijnen, dat zou kunnen … van the grey pope.

   Propaganda wordt meen ik door een andere afdeling in het Vaticaan opgezet, dit valt onder de rode paus, niet onder de zwarte paus.

   Paus Benedictus was 25 jaar voordat hij paus werd de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, de moderne naam voor de Heilige Inquisitie. Misschien dat je dit bedoelt. Bovendien heeft Paus Franciscus een heus charme-offensief gestart. Ja, propaganda behoort tot de portefeuille van de witte of rode paus. Eens.

   Maar je komt heel wat verder dan anderen, complimenten zijn op ze plaats.
   Dank je

   Jezuïeten zijn top intellectuelen, hen verslaan op eigen terrein is een nooit te onderschatten onderneming.
   Intellectualiteit is hogelijk te waarderen. ‘Top intellectuelen’, jawel. Het feit dat ze de sterrenwacht in de wereld beheersen zegt genoeg. Meer nog echter zijn ze de top intriganten in de wereld. Dát vooral is hun specialistische praktijk. Daarin zijn ze onverslaanbaar. Intellectueel staan ze daarentegen zwak, waar ze de waarheid verdraaien en dat is op nogal wat plaatsen. De onderneming van de alternatief onderzoek’s gemeenschap is per definitie tegen de verdrukking in … zoals ooit het ‘Klassieke Humanisme’ dat was. Het is strijden voor de waarheid zonder je illusies te maken.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter
%d bloggers liken dit: