Engelen en demonen

OXO Gearticuleerd (nr. 6) – Engelen en demonen

8 april 2014

Engelen en demonen I

Het kwaad waarmee wij worstelen in de wereld blijkt de heerschappij van demonische machten. Al hetgeen wij gewend waren op te vatten als zijnde crimineel, vervaagt bij de weerzinwekkende praktijken van de wereldmacht of de machtselite. Met uitzondering dan van Rusland – voeg ik daar zekerheidshalve aan toe. Daar gloort een stukje staatkundige hoop, maar goed, we mogen niet te snel juichen.

Er bestaan praktisch geen geheimen meer. Al dat eens geheim was ligt inmiddels op straat. Westerse landen zoals in de EU, de VS, Canada, Australië en de Spaans sprekende Amerika’s, zijn onder de dictatuur van de Nieuwe Wereld Orde gesteld. Het is reeds zo ver. Zowel de nationale overheden als de leiding van de Europese Superstaat verarmen hun burgers, breken hun wil en beroven hun van hun geld en hun vrijheid. Dagelijks verschijnen er nieuwsberichten in zowel de conventionele als in de alternatieve media die het oprukkende fascisme in het Westen bewijzen. Wie nog gelooft dat daar democratie bestaat is niet goed geïnformeerd.

Het alternatieve onderzoek focust zich op de meest verschrikkelijke en wijdverspreide misdaden die nog steeds in het geheim worden gepleegd en wil dat de schuldigen worden geïdentificeerd en veroordeeld. Wat de Zaak Demmink duidelijk maakt is dat de rechtsorde in Europa en in Nederland niet meer bestaat. Dat het justitiële apparaat door en door corrupt is, in die zin dat die volledig gecontroleerd wordt door de fascistische Nieuwe Wereldorde van de machtselite. Die zich primair te buiten gaat aan voortdurende Satanische seks- en bloedrituelen.

Engelen en demonen II

Demmink was door de minister niet tot secretaris-generaal van Justitie, Veiligheid & Politie benoemd omdat hij chantabel was gebleken. Ook niet omdat hij zelf tot chantage in staat mocht worden geacht. Maar omdat de Satanische rituele praktijk de kurk is waar het machtscomplex op drijft. Hieraan ontleent de elite haar kracht, macht, motivatie en saamhorigheid. De Satanistische praktijk is het laatste geheim dat de wereldmacht wenst prijs te geven. Dit geheim moet tot het laatste toe bewaard blijven. Tot dat doel was Joris Demmink ingehuurd.

Justitie dient in de eerste plaats om het Satanisme in Nederland, in Europa, in Amerika, overal ter wereld geheim te houden. Pas in de tweede plaats om in de illusie van humane rechtsspraak te voorzien. Demmink is geen pedofiel. Hij is een kinderverkrachter. Dit duidt op een zieke, demonische geest. Hij is een vampier die verslaafd is aan het onttrekken van levensessentie van jonge mensen. Hij kan niet zonder. De ironie is dat zijn Satanische genotsverslaving bijdraagt aan het internationaal blootleggen van die wijdverspreide Satanische cultus. Waar de gefortuneerde machthebbers van de gevestigde orde zich sinds de begindagen van de geschiedenis aan bezondigen.

Binnen het gezichtsveld van de Nederlandstalige alternatieve media zien wij meer en meer berichten over deze Satanische ritualistiek naar boven komen. Nederland met de Zaak Demmink, België met de zaak Dutroux, Engeland met de zaak Savile en internationaal met de zaken van het ‘International Tribunal into Crimes of Church and State’ (ITCCS) aangaande onder anderen de Paus en de Britse Koningin. Engelen en demonen III

Niet alleen de beerput gaat open. De deksel wordt van de hel gelicht en ‘all hell breaks loose’. De tijd is aangebroken dat de zenuwen van de alternatieve onderzoekers werkelijk op de proef worden gesteld en een spirituele benadering van de werkelijkheid is geboden. De oorlog tegen het bewustzijn – ‘the war on consciousness’ – is zijn laatste fase ingegaan. De strijd tussen engelen en demonen is ontbrand. Want thans vechten we nog slechts tegen demonen. En tegen mensen die in de macht zijn van demonen.

Wanneer we weten dat deze Babylonische wereldmacht reeds millennia geleden begonnen is met de verovering van de wereld en dat zwarte magie altijd het belangrijkste wapen was dat zij tegen ons hebben ingezet, van het begin af aan, zijn wij dan niet van deze zwarte magie allen slachtoffers? Zelfs die zwarte magiërs van tegenwoordig die wij met het alternatieve onderzoek trachten te ontmaskeren? Want de innerlijke cultuur van de mens in het bijzonder en de beschaving van de mensheid in het algemeen, hebben rake klappen opgelopen gedurende de millennia van terreur onder de Broederschap. Wie is er in onze wereld nu intussen niet de weg kwijtgeraakt?

Bovendien worden velen van de huidige machtselite, de zwarte magiërs, geboren in een nest van Satanisten. Zijn zij opgevoed in een omgeving van misbruik en moord. Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. Is een volwassene die van kinds af aan deze terreur heeft moeten doorstaan en er nu zelf beoefenaar van is, een dader of een slachtoffer? Is deze schuldig of waren de ouders schuldig? Of de grootouders? Of de betovergrootouders?

Velen van de machtselite zijn ooit een geheim Satanisch genootschap binnengetreden, onwetend in de veronderstelling dat dit genootschap goedaardig zou zijn en toetreding gunstig voor de carrière. Naïef, een beetje egoïstisch, maar niet misdadig. Wanneer dan met de loop van de jaren tijdens trouwe participatie blijkt dat men in het hol van de boze tovenaars is aanbeland, is er voor velen geen weg meer terug. Men was daar niet op voorbereid. Men is daar niet op toegerust. Men beschikt niet over het vermogen eraan te ontsnappen. Is men dan schuldig? Of is men een slachtoffer? engelen en demonen IV

Waar we tegen vechten is  een demonisch bewustzijn waar sommige medemensen zich vrijwillig of gedwongen voor opengesteld hebben. Het mag de inschatting zijn dat gedwongen openstelling gemakkelijker als geestesziekte te behandelen is dan vrijwillige openstelling. In beide gevallen dient de demonische bezetenheid echter als geestesziekte te worden benaderd. Schuld is een begrip dat juist door deze geesteszieken is uitgevonden. Van schuld kunnen we allang niet meer spreken in een zaak die doordrenkt is van de grootst denkbare horror in de wereld. Waarop een gepast vonnis noch een compenserende boetedoening denkbaar is. Het gaat alle standaarden te buiten. De enige remedie tegen dit kwaad is ten eerste het demonische bewustzijn geen voedingsgrond meer geven en ten tweede dit uitdrijven door de getroffen zielen in staat te stellen zich ervan te (laten) genezen.

Voorlopig is de wereld nog in de greep van deze bezetenen. Alle boven bedoelde Westerse landen staan voor de opdracht zich te bevrijden van deze Satanische machtselite en van het demonische bewustzijn, dat deze heersers gedurende millennia getracht hebben ons op te leggen.

De zwart-magische seks- en bloedrituelen dringen in op het eerste en het tweede chakra. Het eerste chakra betreft de wereld van het overleven, die van leven of dood. Het tweede chakra betreft die van onze emotionaliteit en seksualiteit. De geweldsmiddelen waarmee deze oorlog tegen ons bewustzijn gevoerd wordt zijn intimidatie, manipulatie, egoïsme, narcisme, geperverteerde genotzucht, angst, haat, woede en verschrikking. Wanneer we deze vormen van geestesgesteldheid in ons bewustzijn toelaten, komen we in de greep van zwarte toverkunsten en van de demonen waaraan de Satanisten dienstbaar zijn c.q. die de Satanisten dienstbaar zijn. Willen we ons bevrijden van deze wereldwijde bezetenheid, zullen we ons moeten grondvesten in die hogere frequenties van bewustzijn die wij allen kennen. Alleen daar zijn wij voor hun toverkunsten ongrijpbaar en zijn wij in staat die te overwinnen. Engelen en demonen V

De oorlog waarin wij thans verwikkeld zijn is de laatste slag om het bewustzijn en is aldus een strijd tussen witte magie en zwarte magie. Tussen engelen en demonen. Laat er voor ons engelen geen schuld noch schuldigen bestaan. Enkel en alleen maar slachtoffers. Zodat onze strijd gevoerd zal worden zonder het contact met het hart te verliezen. Opdat mededogen en barmhartigheid, redelijkheid, begrip en medemenselijkheid regeren. Zowel tijdens de strijd als na de overwinning. En het Gouden Tijdperk op Aarde een aanvang kan nemen.

Heine Wind.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter
%d bloggers liken dit: