Het Zionisme en de Duitse Kruisridderorde

OXO Gearticuleerd – 19 januari 2015 – ‘de Planetaire Kruistocht, Nazi’s, NAVO en Zionisme’ – eerste artikel

In een aantal opeenvolgende artikelen wens ik – mede in aanvulling op mijn boeken – langs deze weg duidelijk te blijven maken, dat ál wat wij als planetaire wereldproblematiek mogen opvatten en ál wat wij hebben weten te identificeren als ‘conspiracy’ geschaard kunnen worden onder slechts één probleem. En dat is de Planetaire Kruistocht van de Katholieke Kerk tegen alle leven op Aarde. Een Planetaire Kruistocht die al vijftien eeuwen en thans tot in de actualiteit voortduurt. De dreiging van een Derde Wereldoorlog, de agressiviteit van de NAVO en de kennelijke opkomst van de Islamic State – om maar een paar facetten te noemen – maken daar integraal deel van uit.

Door Heine Wind.

Kruisridderschilden (bron nexusmods.com)Er bestaat slechts één enkele samenzwering tegen de mensheid, tegen de planeet en al wat daar op leeft. Eén samenzwering die de mensheid tot de totale ondergang of de permanente slavernij wil dwingen. Die samenzwering kent oneindig veel aspecten en facetten. Alles goed en wel. Maar de leiding over die samenzwering is in handen van het Vaticaan. Basta.

Tempelier in gevechtHet Vaticaan, vanouds de Rooms-Katholieke Kerk, is het groot-priesterlijke instituut van het Babylonische Eedgenootschap dat met harde hand over de wereld regeert. (*)

(* Voorheen gebruikte ik de naam ‘Broederschap’, waar ik nu kies voor ‘Eedgenootschap’.)

 

 

Het IJzeren Kruis van het Derde Rijk

Het IJzeren Kruis van het Derde Rijk

De Katholieke Kerk is vanaf haar oprichting een bolwerk van Babylonische zwarte magie. Op andere plaatsen beschreef ik hoe in het Katholicisme de geperverteerde Zonnegod- en Saturnusverering verscholen ligt. De Kerk heeft zich aan het einde van de vierde eeuw na christus met Romeins grof militair geweld de populariteit van Jezus toegeëigend en zijn daden en leringen misbruikt voor eigen kwaadaardige doeleinden … kort samengevat: de uiteindelijke absolute wereldheerschappij.

Het Babylonische Eedgenootschap is eenvoudig voor te stellen als een matrix, een weefwerk van wereldlijke organisatie enerzijds en koninklijke bloedlijnen anderzijds. De wereldlijke organisatie betreft voornamelijk of zelfs uitsluitend het Vaticaan. De koninklijke bloedlijnen gaan nog verder terug dan de feodalisering van Europa aan het begin van de Middeleeuwen. Zij reiken via de Romeinse Tijd verder terug tot in de Oudheid, tot in Phoenicië, Egypte en Babylonië.

2700 Muslims executed by Richard the Lionhearted at Acre (3rd Crusade, 1189-93)

2700 Muslims executed by Richard the Lionhearted at Acre (3rd Crusade, 1189-93)

Evengoed noemen anderen – als degenen die het voor het zeggen hebben in de wereld – ‘the Committee of Three Hundred’, ‘the European Black Nobility’, de pauselijke bloedlijnfamilies, de bankiersfamilies als de Rothschilds – al dezen zijnde de ‘Elite’; of de Joodse Rabbijnen.

Om de wereld te regeren dient men echter over een grote geformaliseerde organisatie te beschikken. De grootste. De Katholieke Kerk biedt die organisatie. Van oudsher. Zo ongeveer vanaf ‘het begin der tijden’. Geen instituut ter wereld dat zo grondig goed georganiseerd, zo wijdvertakt verspreid, zo gediversifieerd en zo eeuwenoud is als de Katholieke Kerk.

Het Vaticaan is de octopus die met zijn tentakels de planeet verwurgt. Soms ziet het publiek die tentakels wel, maar ziet dan over het hoofd dat die aan dezelfde vis behoren en men verzuimt daarom in de juiste richting te kijken.

Grootmeester van de Duitse Orde

Grootmeester van de Duitse Orde

Wanneer we de geheime genootschappen beschouwen – ‘the secret societies’ – waar als verondersteld de machtselite of ‘the money power’ uit bestaat, dan zien we dat die alle direct aan de Kerk verbonden zijn. Ze zijn voor het gemak in twee groepen te verdelen. De eerste groep bestaat uit Tempeliers, Maltezers, Jezuïeten en natuurlijk de clerus – kardinalen en bisschoppen, de curie en de Heilige Stoel. Van deze groep weten we dat ze ‘Kerks’ zijn. Van de tweede groep, die bestaat uit de Vrijmetselarij en de Nazi’s, weten we dat niet.

De oorspronkelijke, traditionele Vrijmetselarij is volledig door de Kerk geïnfiltreerd en geïnjecteerd met de occulte kennis en met de geheime doelstellingen van de Tempeliers, sinds Adam Weishaupt onder auspiciën van de Jezuïeten in 1776 de Orde der Illuminati oprichtte. Dit verhaal is in verschillende lezingen wel bekend.

Dat het Nazisme een voortzetting is van ‘de Duitse Orde’ of ‘de Orde van Teutoner Ridders’, is een nagenoeg onbekende opvatting daarentegen. Naast de Tempeliers en de Johannieters (de latere Maltezers) was dit de derde grote Pauselijke Kruisridderorde uit de Middeleeuwen. Het is desalniettemin alleszins historisch verantwoord om deze gevolgtrekking te maken en deze vaststelling te doen.

Tempelierskruis [afbeelding Wikipedia]

Tempelierskruis [afbeelding Wikipedia]

Het Wapen van de Duitse Orde

Het Wapen van de Duitse Orde

De Pauselijke Kruisridderorden zijn in de Middeleeuwen primair opgericht om het Heilige Land te veroveren en te bezetten. Het Nazisme is volgens deze lezing Zionisme per historische definitie.

Frederick Barbarossa

Frederick Barbarossa

De Duitse Orde werd naar het model van de Tempeliers opgericht in 1188 door Frederick I Barbarossa, Keizer van het Heilige Roomse Rijk en Paus Gregorius VIII, ter ondersteuning van de grote Derde Kruistocht. (Dat de Nazi-‘Haken’-Kruistocht van Hitler naar Rusland ‘Operatie Barbarossa’ heette, is veelbetekenend.)

Decennia later zou de Orde Zionistische geschiedenis schrijven toen de Teutoner Ridders, die de Tempeliers destijds al overvleugelden, Rooms Keizer Frederick II begeleidden bij het bestijgen van de troon als Koning van Jeruzalem.

Wordt vervolgd …

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter
%d bloggers liken dit: