In het Licht der Redelijkheid

OXO Gearticuleerd (nr. 7) –  In het Licht der Redelijkheid

8 april 2014

cogito ergo sum IIILaten we niet vergeten dat het grote ontwaken nog geen tien jaar oud is. Dat het alternatieve onderzoek pas twee, drie jaar na ‘nine eleven’ van de grond kwam. We bevinden ons in een zeer jong kennisveld. Terwijl we geen tijd hebben die kennis te laten rijpen maar die meteen in praktijk moeten brengen. Tien jaar geleden wisten de meesten van ons heg noch steg in de grote boze wereld. Pas met de laatste jaren zijn de werkelijke contouren duidelijk geworden. En hebben we ons standpunt kunnen bepalen. Wie voor het licht heeft kunnen kiezen heeft geluk. Wie wel voor het licht zou willen kiezen maar het niet kan heeft pech. Wie niet voor het licht wil kiezen heeft ongeluk.

Welk licht? Dat van het grote, alomvattende bewustzijn dat hemel en aarde gemaakt heeft. Dat mensen in vrede en harmonie doet samenleven. Waarin de natuur geëerbiedigd en de moederplaneet geëerd wordt. Dat licht van de hoogste frequenties waarin creativiteit, ongebreidelde bloei, voorspoed en gelukzaligheid uitkristalliseren.

cogito ergo sum VIII

Ieder van ons ontwaakt op zijn eigen moment. Sommigen ontwaakten twintig jaar geleden, anderen pas een jaar of een paar maanden. Wat maakt het ons uit wat mensen voor hun ontwaken uitgevreten hebben? Hoewel we het goed wilden doen, waren we allemaal wat de weg kwijt en hebben we allemaal wat misslagen op onze kerfstok. So be it. Waar het sinds ons ontwaken op aankomt is wat en hoe we bijdragen dit grote ontwaken te verzekeren en te bespoedigen, zodat we allemaal het paradijs op aarde nog kunnen meemaken.  cogito ergo sum II

Wie zich inzet voor vrede, liefde, waarheid en rechtvaardigheid, geniet de eer een krijger te zijn in de oorlog om het bewustzijn, ten dienste van de grote bewustzijnstransformatie die wij thans ondergaan. Zo’n krijger is bereid te sterven voor de idealen van goedheid, waarheid en schoonheid en zich te onderwerpen aan de deugden van liefde, wijsheid en kracht. Hij vreest niet de dood maar het missen van de kans werkelijk iets voor de schepping betekend te hebben. Hoe te sterven is voor zo’n iemand van evenveel gewicht als hoe te leven. Sterven in de wetenschap allemaal in liefde en trouw verbonden te zijn is een andere dood dan in eenzaamheid plots beseffen alleen voor het sterfelijke ik geleefd te hebben.

Zou ik betekenis hechten aan het gerucht dat Martin Vrijland vroeger losse handjes gehad zou hebben? Of Micha Kat deel uitmaakte van het Amsterdamse dispuut Osiris, de Egyptische god van de onderwereld? Wanneer iemand op YouTube verklaart vroeger een Satanist te zijn geweest, tot bekering kwam en de mensheid nu wil informeren over de werkingen van het kwaad, zou ik dan niet bereid zijn te luisteren? Des te meer! Zoals Micha Kat terecht zegt, men kan alleen klokkenluider zijn als men deel heeft uitgemaakt van het instituut waarover men de klok wil luiden.

Waar het op aankomt is wat men bijdraagt aan het platform van het alternatieve onderzoek en aan de bewustwording vanuit de alternatieve media. Met elkaar weten we het hele plaatje, maar coördinatie ontbreekt. Wanneer iemand significant afwijkt in zijn bijdrage aan dat onderbewust overeengekomen plaatje, is het terecht dat hij kritiek krijgt. Des te meer lof wanneer die gelijk blijkt te hebben en de proeve van de ‘reality check’ edelmoedig heeft doorstaan. redelijkheid

Naar iedere speler binnen het alternatieve onderzoek moet goed gekeken worden. Want een enkele speler kan een mol zijn zoals in het klein een enkele Facebook-vriend een trol kan zijn. Sommige spelers neigen voor ons naar de categorie ‘waarschijnlijk een mol’, anderen naar ‘toch onwaarschijnlijk’ en sommigen kunnen daartussen in onze beleving regelmatig van plaats wisselen. Enkelen vinden we boven alle twijfel verheven, zeker wel of zeker geen mol. Deze inschattingen hangen af van hoe we de puzzel gelegd hebben en hoe we het spel menen te begrijpen.

cogito ergo sum IVIn veel opzichten blijft conspiracy bedrijven een spelletje van plaatje raden. En iedereen is uitgenodigd het plaatje te schetsen zoals men dat ziet. Laten we die plaatjes vooral met elkaar vergelijken. De kans is groot dat we gezamenlijk tot een plaatje komen waar de grote meerderheid zich in kan herkennen. Dat na een transparant, redelijk en oprecht proces de kans van grote waarschijnlijkheid geniet dat het ‘zo’ wel eens in elkaar kan zitten.

Wanneer alternatieve onderzoekers meer dan nog het geval is actief tot dit doel met elkaar gaan samenwerken, het liefst openlijk en publiekelijk op het podium van de alternatieve media, zal het alternatieve onderzoek grote sprongen maken in waarheidsvinding. En vervolgens in de verspreiding van waardevolle informatie waar een grote vraag naar is.

cogito ergo sum VI

Belangrijk daarbij is dat de kloof tussen conventioneel en alternatief vanuit het alternatieve wordt overbrugd. Die poging zal vanuit het conventionele immers niet ondernomen worden. De alternatieven willen gehoord worden door de conventionelen. De conventionelen willen dat de alternatieven hun kop houden. Daar zullen de alternatieven wat op moeten vinden. En de modus die daarvoor wellicht het meest geschikt is, is de academische. Want de academici zijn de maatschappelijke ‘gate keepers’ of poortwachters van het establishment én van het conventionele denken. Academici eisen een academische benadering van een criticus, willen ze bereid zijn hun oor te luisteren te leggen. Zo zijn ze opgeleid.

cogito ergo sum VII

Het zijn de academici die internationaal alle maatschappelijke sleutelposities innemen. Kijk eens hoe beheerst, redelijk, gedisciplineerd en geïnformeerd de heren en dames in de politiek, hoge ambtenarij, besturen van multinationals en media spreken. Academische taal en presentatie – jasje, dasje – is de maatstaf voor en het ijkpunt van Westerse beschaving. Overdrijvingen, emotionele uitlatingen, onafgemaakte zinnen, grofheid, belediging, verabsolutering van feiten, dat alles vindt een academicus wel even leuk, zeker gebracht als amusement vanaf het  podium van een schouwburg en als hij, thuisgekomen, heel vermoeid, eens naar een soap zapt … Maar val hem er verder niet mee lastig. redelijkheid nein

De wereldproblematiek valt binnen redelijke grenzen te definiëren en op redelijke gronden op te lossen. Een beschaving is een hoge beschaving wanneer die op de beginselen van redelijkheid berust. Willen wij de onredelijkheid in de wereld een halt toeroepen, dienen wij ons van redelijke omgangsvormen te bedienen en van elkaar redelijkheid te eisen. Zelfs dieren zijn in onderling verbond volkomen redelijk. Een dier met onredelijk gedrag wordt uit de clan, het nest, de troep of de kudde verstoten.

Redelijkheid is het verstand laten prevaleren en het gevoel laten zingen. Sterker. Al onze hoop is gevestigd op redelijkheid. Het academische denken heeft een geïnspireerde update nodig. Daar kunnen wij als alternatieve media voor zorgen.

Heine Wind.

Krokodil

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter
%d bloggers liken dit: