Een één met 12 nullen

OXO-flash – 23 januari 2015 – door Heine Wind

Draghi II

Mario Draghi, de hogepriester van EU’s Babylonian Money Magick, heeft vandaag een één met 12 nullen ingetypt op de kantoorcomputer van de ECB. Een paar dagen nadat de Zwitserse Templar-Nazi’s de Euro lieten vallen. Afgesproken werk.

http://www.nu.nl/economie/3977745/ecb-steekt-1140-miljard-euro-in-economie.html

Draghi is op zijn veertiende als wees door de Jezuïeten geadopteerd. Zou hij zelf Jezuïet geworden zijn? Zou ‘Draghi’ zijn eigen naam zijn of een koosnaampje die de Jezuïeten hem gaven, “Draakje”. Draghi VII

Hij was de verantwoordelijke manager voor Europa bij Goldman Sachs toen de bank Griekenland de vernieling in hielp. Dat was geen beletsel hem tot president van de ECB te benoemen. Draghi IV

 

 

 

 

Het is heel sneu als iemand op zijn veertiende wees wordt, maar welk goeds meent de Europese burger van iemand met zo’n CV te mogen verwachten?

Draghi I

Geplaatst in Geen categorieën

On’s Geld

OXO Geïllustreerd – 22 januari 2015 – door Heine Wind

‘Stichting Ons Geld’ krijgt volop de aandacht van onze media, van onze politiek en zelfs van onze captains of industry … Een goed complotter behoort dan op zijn hoede te zijn.

Ons Geld logo

 

http://onsgeld.nu/

 

Ons Geld? Wie zijn ‘ons’? Zijn ‘wij’ dat?

Het ABC der Conspiracy zegt: let op de symboliek die gebruikt wordt!

Een omgekeerd pentagram (pentagon). Pentagram reversed

 

 

 

G van Ons Geld

 

De G uit het logo van de Vrijmetselarij (Tempeliers).vrijmetselarij

 

 

 

 

 

 

 

 

Toeval? Ik dacht het niet.

Wat maakt het de machtselite en ‘money power’ uit of ze geld scheppen en rente rekenen via banken of via de overheid? Ze controleren beide. Sinds de publieke opinie zich tegen de banken heeft gekeerd, is er voldoende tijd geweest te bedenken hoe dit varkentje te wassen. Eeuwenlange ervaring. Een schoolvoorbeeld van ‘controlled opposition’.

Volgens top-researcher Jordan Maxwell is ‘On’ de Babylonisch-Egyptische aanduiding voor ‘de Zon’ ofwel ‘de Zonnegod’. Dit gaat een beetje ver misschien, maar we nemen ‘m toch even mee.

Persisch-Babylonische Zonnegodverering, voorloper van het Romeinse Mithraïsme na Christus.

Persisch-Babylonische Zonnegodverering, voorloper van het Romeinse Mithraïsme na Christus.

‘Ons Geld’ betekent dan in Illuminati-doublespeak: ‘Het geld van de Zonnegod’. Luciferiaans geld dus, “dat is van ons en daar blijf je van af”.

De Babylonische Zonnegodcultus komt tot uitdrukking in het Logo van de Jezuïeten, de militaire geheime dienst van Rome ofwel Vaticaanstad, de wereldhoofdstad.

Jesuit_Symbol

 

 

 

 

 

De Carthaagse godin Juno Moneta, beschermgodin van de Romeinse munt en de Romeinse bankiers.

De Carthaagse godin Juno Moneta, beschermgodin van de Romeinse munt en de Romeinse bankiers.

Het ‘monetaire’ stelsel, genoemd naar ‘Juno Moneta’, waar het woord ‘money’ vandaan komt, is ‘Babylonian Money Magick’, wie er ook bankiert.

 

 

Chi Ro

 

De benaming van ‘onze’ giro, ‘ons’ giraal geld, is afgeleid van het wapen van Constantijn de Grote, de Chi-Ro, ook bekend als het Christogram.

Constantijn, de grootste Zonnegodkeizer van het Romeinse Rijk, had echter niets te maken met het Christendom, net zo min als zijn Chi-Ro dat had, maar alles met de Babylonische overheersing in het late Romeinse Rijk.

Het overgrote merendeel van de geldhoeveelheid bestaat uit Giraal geld en slechts een klein deel uit Chartaal geld. De Giro en het Monetaire Stelsel hebben alles te maken met de Babylonische overheersing en de ‘Babylonian money magick’ nu.

Geldschepping van de banken naar de staat? ‘Vestzak, broekzak’, daar kan geen wisseltruc tegenop. Zolang de Babyloniërs aan de macht zijn, krijgen we het lek nooit boven.

De Chi Ro was het wapen van Constantijn, de Grote Babylonische Zonnegodkeizer, sinds hem in een visioen geopenbaard werd dat hij in dit teken  - 'In Hoc Signum'- zou overwinnen. IHS ... zie het Jezuïetenlogo.

De Chi Ro was het wapen van Constantijn, de Grote Babylonische Zonnegodkeizer, sinds hem in een visioen geopenbaard werd dat hij in dit teken – ‘In Hoc Signum’- zou overwinnen. IHS … zie het Jezuïetenlogo.

 

 

Constantijn de Grote was van alle Romeinse Zonnegodkeizers (en dat waren er nogal wat) de enige die zich in gezelschap met de Zonnegod liet afbeelden.

Constantijn de Grote was van alle Romeinse Zonnegodkeizers (en dat waren er nogal wat) de enige die zich in gezelschap met de Zonnegod liet afbeelden.

Constantijn de Grote. Een ijzervreter met een echte Nazionisten-kop, vind u niet?

Constantijn de Grote heeft een Nazionistische uitstraling, vind ik persoonlijk ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de zorgvuldigheid zij opgemerkt dat de ‘conspiratory’ observaties hier primair de stichting betreffen, niet zozeer het burgerinitiatief.

Geplaatst in Geen categorieën

Het Zionisme en de Duitse Kruisridderorde

OXO Gearticuleerd – 19 januari 2015 – ‘de Planetaire Kruistocht, Nazi’s, NAVO en Zionisme’ – eerste artikel

In een aantal opeenvolgende artikelen wens ik – mede in aanvulling op mijn boeken – langs deze weg duidelijk te blijven maken, dat ál wat wij als planetaire wereldproblematiek mogen opvatten en ál wat wij hebben weten te identificeren als ‘conspiracy’ geschaard kunnen worden onder slechts één probleem. En dat is de Planetaire Kruistocht van de Katholieke Kerk tegen alle leven op Aarde. Een Planetaire Kruistocht die al vijftien eeuwen en thans tot in de actualiteit voortduurt. De dreiging van een Derde Wereldoorlog, de agressiviteit van de NAVO en de kennelijke opkomst van de Islamic State – om maar een paar facetten te noemen – maken daar integraal deel van uit.

Door Heine Wind.

Kruisridderschilden (bron nexusmods.com)Er bestaat slechts één enkele samenzwering tegen de mensheid, tegen de planeet en al wat daar op leeft. Eén samenzwering die de mensheid tot de totale ondergang of de permanente slavernij wil dwingen. Die samenzwering kent oneindig veel aspecten en facetten. Alles goed en wel. Maar de leiding over die samenzwering is in handen van het Vaticaan. Basta.

Tempelier in gevechtHet Vaticaan, vanouds de Rooms-Katholieke Kerk, is het groot-priesterlijke instituut van het Babylonische Eedgenootschap dat met harde hand over de wereld regeert. (*)

(* Voorheen gebruikte ik de naam ‘Broederschap’, waar ik nu kies voor ‘Eedgenootschap’.)

 

 

Het IJzeren Kruis van het Derde Rijk

Het IJzeren Kruis van het Derde Rijk

De Katholieke Kerk is vanaf haar oprichting een bolwerk van Babylonische zwarte magie. Op andere plaatsen beschreef ik hoe in het Katholicisme de geperverteerde Zonnegod- en Saturnusverering verscholen ligt. De Kerk heeft zich aan het einde van de vierde eeuw na christus met Romeins grof militair geweld de populariteit van Jezus toegeëigend en zijn daden en leringen misbruikt voor eigen kwaadaardige doeleinden … kort samengevat: de uiteindelijke absolute wereldheerschappij.

Het Babylonische Eedgenootschap is eenvoudig voor te stellen als een matrix, een weefwerk van wereldlijke organisatie enerzijds en koninklijke bloedlijnen anderzijds. De wereldlijke organisatie betreft voornamelijk of zelfs uitsluitend het Vaticaan. De koninklijke bloedlijnen gaan nog verder terug dan de feodalisering van Europa aan het begin van de Middeleeuwen. Zij reiken via de Romeinse Tijd verder terug tot in de Oudheid, tot in Phoenicië, Egypte en Babylonië.

2700 Muslims executed by Richard the Lionhearted at Acre (3rd Crusade, 1189-93)

2700 Muslims executed by Richard the Lionhearted at Acre (3rd Crusade, 1189-93)

Evengoed noemen anderen – als degenen die het voor het zeggen hebben in de wereld – ‘the Committee of Three Hundred’, ‘the European Black Nobility’, de pauselijke bloedlijnfamilies, de bankiersfamilies als de Rothschilds – al dezen zijnde de ‘Elite’; of de Joodse Rabbijnen.

Om de wereld te regeren dient men echter over een grote geformaliseerde organisatie te beschikken. De grootste. De Katholieke Kerk biedt die organisatie. Van oudsher. Zo ongeveer vanaf ‘het begin der tijden’. Geen instituut ter wereld dat zo grondig goed georganiseerd, zo wijdvertakt verspreid, zo gediversifieerd en zo eeuwenoud is als de Katholieke Kerk.

Het Vaticaan is de octopus die met zijn tentakels de planeet verwurgt. Soms ziet het publiek die tentakels wel, maar ziet dan over het hoofd dat die aan dezelfde vis behoren en men verzuimt daarom in de juiste richting te kijken.

Grootmeester van de Duitse Orde

Grootmeester van de Duitse Orde

Wanneer we de geheime genootschappen beschouwen – ‘the secret societies’ – waar als verondersteld de machtselite of ‘the money power’ uit bestaat, dan zien we dat die alle direct aan de Kerk verbonden zijn. Ze zijn voor het gemak in twee groepen te verdelen. De eerste groep bestaat uit Tempeliers, Maltezers, Jezuïeten en natuurlijk de clerus – kardinalen en bisschoppen, de curie en de Heilige Stoel. Van deze groep weten we dat ze ‘Kerks’ zijn. Van de tweede groep, die bestaat uit de Vrijmetselarij en de Nazi’s, weten we dat niet.

De oorspronkelijke, traditionele Vrijmetselarij is volledig door de Kerk geïnfiltreerd en geïnjecteerd met de occulte kennis en met de geheime doelstellingen van de Tempeliers, sinds Adam Weishaupt onder auspiciën van de Jezuïeten in 1776 de Orde der Illuminati oprichtte. Dit verhaal is in verschillende lezingen wel bekend.

Dat het Nazisme een voortzetting is van ‘de Duitse Orde’ of ‘de Orde van Teutoner Ridders’, is een nagenoeg onbekende opvatting daarentegen. Naast de Tempeliers en de Johannieters (de latere Maltezers) was dit de derde grote Pauselijke Kruisridderorde uit de Middeleeuwen. Het is desalniettemin alleszins historisch verantwoord om deze gevolgtrekking te maken en deze vaststelling te doen.

Tempelierskruis [afbeelding Wikipedia]

Tempelierskruis [afbeelding Wikipedia]

Het Wapen van de Duitse Orde

Het Wapen van de Duitse Orde

De Pauselijke Kruisridderorden zijn in de Middeleeuwen primair opgericht om het Heilige Land te veroveren en te bezetten. Het Nazisme is volgens deze lezing Zionisme per historische definitie.

Frederick Barbarossa

Frederick Barbarossa


De Duitse Orde werd naar het model van de Tempeliers opgericht in 1188 door Frederick I Barbarossa, Keizer van het Heilige Roomse Rijk en Paus Gregorius VIII, ter ondersteuning van de grote Derde Kruistocht. (Dat de Nazi-‘Haken’-Kruistocht van Hitler naar Rusland ‘Operatie Barbarossa’ heette, is veelbetekenend.)

Decennia later zou de Orde Zionistische geschiedenis schrijven toen de Teutoner Ridders, die de Tempeliers destijds al overvleugelden, Rooms Keizer Frederick II begeleidden bij het bestijgen van de troon als Koning van Jeruzalem.

Wordt vervolgd …

 

Geplaatst in Geen categorieën

Alle miljardairs rijker behalve de Russische

OXO Flash – 30 12 14 – “Allerrijksten van de wereld zijn nog rijker geworden” – nu.nldoor Heine Wind

http://www.nu.nl/geldzaken/3963846/allerrijksten-van-wereld-nog-rijker-geworden.html

billionaires IDe Globalisten hebben ook in 2014 weer hun slachtoffers gemaakt. De rijken werden rijken en de armen werden armer.

“De rijken der aarde zijn ook dit jaar weer rijker geworden. Dat blijkt uit de miljardairslijst die persbureau Bloomberg dagelijks bijhoudt. De top vierhonderd van de lijst voegde dit jaar ongeveer 92 miljard dollar (zo’n 76 miljard euro) toe aan hun vermogen.”

Ook  hier weer een signaal dat in Rusland niet de oligarchen het voor het zeggen hebben. Die zijn daar niet blij met Poetin. Die zagen hun vermogen verdampen in 2014 dankzij de economische sancties.

“Voor veel rijke Russen betekende 2014 een jaar van verval. De westerse sancties laten hun sporen na op de koersen in Moskou en daarmee op het fortuin van veel Russen. Viktor Vekselberg, topman van houdstermaatschappij Renova Group, is nu de rijkste Rus met een geschat vermogen van 14 miljard dollar. Hij passeerde Alisher Usmanov van technologiebedrijf Megafon, die zijn vermogen met ongeveer een derde zag verdampen tot 13,8 miljard dollar.”

“Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, is nog altijd de rijkste man op aarde. Bloomberg schat het vermogen van de Amerikaan op 87,6 miljard dollar. Dat is een toename van 9,1 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder.” billionaires II

Tuurlijk. Bill Gates ‘is nog altijd de rijkste man op aarde’… De rijkste miljardair wellicht ja. Bloomberg telt immers alleen de miljardairs, niet de biljonairs [Eng. billionaires resp. trillionaires]. Dat is een geheim lijstje dat niet voor het publiek bestemd is. Dat zijn de Globalisten zelf. Daarbij vergeleken is Bill Gates slechts een waterdrager.

Want dat Bloomberg een Globalisten-outlet is, blijkt wel uit de openingszin van het betreffende artikel van vandaag: http://www.bloomberg.com/news/2014-12-29/world-s-400-wealthiest-add-92-billion-in-2014-as-alibaba-surges.html

“The richest people on Earth got richer in 2014, adding $92 billion [= miljard] to their collective fortune in the face of falling energy prices and geopolitical turmoil incited by Russian President Vladimir Putin.”

‘… incited by Putin’. Sure, dat is wat de Globalisten-mediapropagandamachine volop uitspuwt deze dagen en good old Bloomberg houdt de rangen graag gesloten.

Tot slot nog even dit conventionele kennisfeit: “85 rijksten verdienen evenveel als helft van de wereldbevolking.” http://www.nrc.nl/carriere/2014/01/20/85-rijksten-verdienen-evenveel-als-helft-van-de-wereldbevolking/

Globalisme is het beleid van de planetaire oligarchie, dat leiden moet tot de vestiging van de Nieuwe Wereldorde. Een fascistische wereldregering onder leiding van de planetaire oligarchen en hun instituten. Lastig nou dat Rusland dwars ligt.

 

 

Geplaatst in Geen categorieën

Kevin Annett’s response to Alfred’s accusations in a cool radio interview

OXO Flash – 30 12 14 – by Heine Wind

Assuming you know in which two videos Alfred Labremont Webre makes severe accusations towards Kevin Annett, in which Alfred also describes the way he himself suddenly flipped after ten years of cooperation and mutual support, this is the immediate response of Kevin in a beautiful radio-interview with Alexandra of Galactic Connection.

http://galacticconnection.com/kevin-annetts-responses-alfreds-accusations-12-24-14/hn

 

 

Geplaatst in Geen categorieën

Houdt die NAVO-Nazi’s in de gaten!

Azov neo naziOXO Flash – 29 12 14door Heine Wind

Gerard de Boer heeft voor ons – om er geen misverstand over te laten bestaan – een paar filmpjes samengesteld die het verraderlijke karakter van de NAVO goed in beeld brengen. Zodat we beter begrijpen hoe het komt dat de EU en de NAVO het neofascisme in de Oekraïne steunen – politiek, financieel en militair – en wij schuldig zijn aan volkerenmoord in de Donbass. Want wij, de Europese belastingbetalers, staan dit toe en doen hier aan mee. Want ofwel wij slapen of wij zijn net zo vrijwillig corrupt als de massamedia.

Zie ook dit artikel van global research: http://www.globalresearch.ca/sidestepping-ukraines-n-word-for-nazi/5400254

Ter nadere illustratie:

ukraine-nazi-emblems1-400x205 ss panzer division ss panzer division das reich Oekraine neo-nazi IIMembers of the Ukrainian far-right radical group Right Sector stand outside the parliament in KievOekraine neo-nazi

Geplaatst in Geen categorieën

Separatisme: gewapend verzet tegen fascisme, een vrijheidsstrijd van de gewone man

OXO Flash – 28 12 14 – ‘The Separatists’, een recente documentaire uit de Donbassdoor Heine Wind

Na het aantal documentaires en videoverslagen van de strijd in de Donbass, waarin voor een waarheidsgetrouw beeld onvermijdelijk de kapot geschoten lichamen en afgerukte ledematen van mannen, vrouwen en kinderen in beeld komen, is dit een rustige, terughoudende documentaire over de mannen, vrouwen en kinderen áchter de zogenaamde ‘separatisten’, die voor hun vrijheid tegen het agressieve fascisme uit Kiev strijden en straks bijna een jaar te lijden hebben onder het oorlogsgeweld, dat ten eerste een goed geslaagde poging is van de coalitie VS-EU-NAVO-Israël-IMF-BIS om met overdadig bloedig geweld de Russisch sprekende bevolking uit de regio te verdrijven, hetgeen in nette termen ook wel ‘genocide’ wordt genoemd en voorts een minder goed geslaagde poging is – voorlopig – om Rusland tot een totaaloorlog met het Westen te verleiden.

De ondertiteling in het Engels heeft de kwaliteit die je van plaatselijk nieuws van het oorlogsfront mag verwachten.

Geplaatst in Geen categorieën

De aarde als front van een strijd tussen positieve en negatieve buitenaardsen

OXO Flash – 28 12 14 – pakkend interview met David Wilcock dd. 23-12-14door Heine Wind

“De achterkant van de maan is als New York ‘by night’.”

In het beschouwen van de actuele wereldproblematiek hebben we het grote plaatje, grotere plaatjes en het grootste plaatje. In het grootste plaatje zijn de extraterrastrials afgetekend aanwezig.

David Wilcock is in dit radio-interview met Jimmy Church na jaren weer eens goed op dreef en geeft ons – in iets meer dan twee keer een half uur – zijn overzicht van het grootste plaatje.

Zoals zo vaak in dit soort gesprekken wordt – voor elk die de kennis van David Wilcock pleegt te waarderen – de informatie nog interessanter naarmate het interview vordert.

 

Geplaatst in Geen categorieën

De waarheid moet gepropageerd worden, ook als die Russisch is.

OXO Flash – 26 12 14 – Over het imago van Poetin in RT’s Cross Talk door Heine Wind

Putin arm(s) wrestling with the NWO

Putin arm(s) wrestling with the NWO

http://rt.com/shows/crosstalk/201083-russia-putin-popularity-west/

“What is Putin’s image in the West? How has Putin evolved since he was elected in 2000? With an approval rating of 88 percent, what is driving his popularity? Is there a vacuum of leadership in the world? What will be Vladimir Putin’s legacy?

“CrossTalking with Charles Bausman, Alexander Clackson, and Martin McCauley.”

Een beetje Russische propaganda op Russia Today in Cross Talk, haha. Het sluit volledig aan bij het beeld dat ik het afgelopen jaar over Poetin en Rusland gekregen heb, ik kan me er helemaal in vinden.

Terecht worden zijn toespraken in München op de Internationale Veiligheidsconferentie van 2007[ https://oxoaxioma.wordpress.com/international-security-declaration-of-the-russian-federation/ ] en zijn toespraak onlangs op de Valdai Discussion Club in 2014 [ https://oxoaxioma.wordpress.com/poetin-bepleit-opnieuw-de-wereldvrede/ ] geroemd als zijn twee meest wezenlijke redevoeringen.

Wát een propaganda …! Eigenlijk vormt deze show een heel klein beetje tegenwicht aan de kolossale mediablokkade waarmee de waarheid omtrent Rusland regelrecht wordt geboycot.

 

Geplaatst in Geen categorieën

Bewijs voor een Sukhoi SH-25 uitgerust met lucht-luchtraketten

OXO Flash – 24 december 2014 – door Heine Wind

Het Russische onderzoekscomité is bereid al zijn bewijsmateriaal over het neerkomen van MH17 te delen met de internationale onderzoekscommissie, zodra deze aangeeft écht de waarheid te willen weten – volgens de woordvoerder van het comité, zo bericht het Russische persbureau ITAR-TASS vandaag.

http://itar-tass.com/en/world/768900

Onder het bewijs valt de getuigenis van de Oekraïense soldaat die een Sukhoi SH-25 uitgerust met air-to-air-missiles heeft zien opstijgen een uur voor de tragedie. Deze geniet inmiddels Russische staatsbescherming volgens een formeel getuigenbeschermingsprogramma dat de Russische staat kennelijk biedt. Zou dat een soort klokkenluidersregeling zijn? Zouden we in Europa ook moeten hebben…

http://itar-tass.com/en/world/768911

http://www.ninefornews.nl/oekraiense-straaljager-keerde-zonder-raketten-terug-na-mh17-crash/

http://www.abc.net.au/news/2014-12-24/russia-claims-new-proof-ukraine-involved-in-downing-of-mh17/5988140

http://rt.com/news/216871-ukraine-military-mh17-report/

Geplaatst in Geen categorieën
Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter