Geschiedenis, Macht & Metafysica

Enkele fragmenten uit Hoofdstuk 2 van Deel I

Om ruim baan te kunnen geven aan de bewustzijnstransformatie en het Gouden Tijdperk, dienen er volgens OXO Axioma onder tal van zaken minimaal drie geneutraliseerd te worden. Het moderne wetenschappelijke axioma, het religieuze dogma en de economische machtspolitiek. Waarbij de economische machtspolitiek momenteel wel het meest in het oog loopt. En in de gedaante van de financiële crisis thans op de voorgrond van ons bewustzijn leeft.

Op zichzelf beschouwd is de neutralisering van deze zaken al een Herculesarbeid voor de collectieve beschaving. Laat staan dat enige aanzet daartoe met enkele pennenstreken bereikt zou kunnen worden. Desondanks gaan we toch van start. Omdat alle kleine beetjes helpen. En omdat tijdens de benodigde algehele participatie eendracht macht maakt. Volgens het devies van iedere simpele maar respectabele mierenhoop. Waar we met zeven miljard mensen in een bepaald welwillend opzicht mee vergeleken mogen worden.

In verband met deze drie te neutraliseren zaken, dient bovendien inzichtelijk gemaakt te worden dat het Westerse, conventionele denken als het ware opgesloten zit in een ‘kennis-ei’.

De kennis van de meeste mensen wordt immers bepaald door slechts een beperkt aantal kennisbronnen. Opvoeding, omgeving, cultuur, school, wetenschap, media, overheid, politiek, religie, commercie, amusement en maar sinds kort het internet. Mede als gevolg daarvan zitten er aansluitend een drietal schrikbarende kennishiaten in het conventionele denken. Te weten in de kennis van macht, in de kennis van geschiedenis en in de kennis van metafysica. Dit stellende, dient er een dieper inzicht aangereikt te worden in wat de oorzaak is van dit ‘conventionele kennis-ei’. En in de drie conventionele kennishiaten die daarmee verband houden.

Nu zit men altijd in een kennis-ei. Ik ook. Iedereen. Zelfs goden en engelen. Want niemand heeft absolute kennis behalve God. Maar kennis verschaft door slechts een aanwijsbaar aantal kennisbronnen, waarvan inzichtelijk kan worden gemaakt of aangetoond dat ze alle met elkaar in verbinding staan, zowel onderling als verbonden aan één hoofdbron, is toch echt te beperkt. Dat levert niet veel meer op dan één-dimensionale kennis. Het alternatieve onderzoek heeft hier een specifieke uitdrukking voor in het Engels. ‘Thinking in the Box’.

De achtergronden van het machtscomplot laten zich kennen in geschiedenis en metafysica. Deze worden in verhouding tot de ‘alternatieve’ actualiteit, zoals behandeld binnen het alternatieve onderzoek, onderbelicht. In het behandelen van deze achtergronden meende ik daarom de meeste toegevoegde waarde te kunnen bieden. Vooral omdat daarin de hoofdrol van de Westers georganiseerde religie duidelijk in naar voren komt.

Wanneer de Christelijke religie zo’n fundamenteel bestanddeel van de wereldcase blijkt te zijn, zit er niets anders op dan zowel aan geschiedenis als aan metafysica zeer ruime aandacht te besteden. Dat het Vaticaan en de Kerk een centrale rol vervullen binnen het machtscomplot is een gegeven, een stelling of een bewering die dan uitsluitend met behulp van een aantal boekdelen inzichtelijk of aannemelijk gemaakt kan worden.

De inhoud van dit boek zou aanvankelijk gaan over de algemene wereldcase en betrekking hebben op iedere ingezetene van deze wereld. Daarom diende die aan een zekere objectiviteit tegemoet te komen. Nadenkend en doordenkend over de inhoud besloot ik dat de achtergronden van de wereldcase nu de meeste aandacht behoeven, gelegen in geschiedenis en metafysica. Met deze centrale onderwerpen zou ik uitkomen bij mijn oorspronkelijke idealisme, mijn eigen levensfilosofie en mijn persoonlijke wereldbeeld. Dan zou dit boek aanzienlijk inboeten aan objectieve beschouwing en analyse van de wereldcase. “Dan maar”, besloot ik toen. “Voor de draad ermee. Vertel hoe je het ziet. Dan maar een persoonlijke beschouwing en analyse. Dan maar mijn persoonlijke waarheid en mijn persoonlijke ervaring, als toegevoegde waarde aan het alternatieve onderzoek.”

Naast het alles overheersende machtscomplot is het belangrijkste aspect in de wereld van vandaag de aanstaande transformatie van de mensheid en de planeet. Dit is de context waarin dit boek nu geschreven is. Dit is de gebeurtenis die door de mensheid thans van alle kenbare zaken het beste dient te worden begrepen. Dit is de gebeurtenis die momenteel in de complexiteit van factoren een ‘all hands on deck’ vergt. Een relatief kortstondige gebeurtenis in de menselijke historie. Maar één of díe van het allergrootste belang. Simpelweg zijn de vragen die hierbij aan de orde zijn: wat is er aan de hand, wat is er gebeurd, waar gaat dit naar toe en wat dient er door ons te gedaan te worden? OXO Axioma betoogt wijd lopend dat drie kolossale kennishiaten het Westerse denken mank doen gaan: kennis van macht, kennis van geschiedenis en kennis van metafysica. Exacte beantwoording van de bovengenoemde simpele vragen zal die hiaten hermetisch kunnen dichten.

Bij de behandeling van deze vragen en hun beantwoording in dit boek wordt echter noodzakelijderwijs nogal ‘geabstraheerd van de werkelijkheid’. Wat wil zeggen dat met de behandeling zaken over het algemeen een stuk simpeler worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Dit om de thematiek voor de lezer en niet in het laatst voor mijzelf hanteerbaar te houden.

Het ligt in mijn bedoeling met OXO Axioma eerder kunst dan wetenschap te bedrijven. In de vorm van een persoonlijke filosofie. Ik had het boek ‘Mystiek Axioma’ kunnen noemen. Of ‘Metafysisch Axioma’. Echter net zo min als op wetenschap heeft iets of iemand het alleenrecht op mystiek of metafysica. Met een dergelijke titel kwam evenmin de subjectiviteit van de filosofie voldoende tot zijn recht. Met OXO Axioma als benaming tracht ik ruimte te bieden aan een door mij gewenste knipoog. Te midden van alle zin wat ruimte te geven aan een beetje onzin, om mee te beginnen. De zin is serieus. De zin is een pleidooi, een betoog, een persoonlijke visie, een persoonlijke filosofie.

Die voorlopig in de beperking van dit papier tussen de beide kaftomslagen, hemel en aarde wenst te bewegen het axioma van het moderne, Westerse denken te vervangen met een nieuw, ander, gesublimeerd klassiek axioma: ‘God bestaat en Hij is universeel, daar hebben we verder geen bewijs voor nodig’. Ondersteund en kracht bijgezet door het lange verhaal van de ons bekende geschiedenis. Ten behoeve van de meest belangwekkende context, namelijk die van de onderhavige planetaire transformatie. Het belangrijkste thema in de wereld van nu is immers de grote transformatie van de mensheid en van de planeet. Tijdens welke wij ons ontdoen van een verbijsterende tirannie. Onze vrijheid hervinden en wederkeren tot de staat van ons goddelijke, majestueuze, soevereine, individuele zelf. Binnen dit reusachtige thema als hoofdzaak, zijn het gemankeerde denken en het gemankeerde handelen van de mensheid gedurende de laatste millennia slechts bijzaak. Waar dit boek volledigheidshalve eveneens zo de nadruk op legt.

Dat ‘OXO Axioma’ als een persoonlijke visie, als alternatieve kennis omfloerst met een persoonlijke filosofie, en op een Hollandse leest geschoeid nog wel, een bescheiden doch niettemin welkome bijdrage mag leveren aan het alternatieve onderzoek. En aan deze op handen zijnde gebeurtenis van planetaire, interstellaire, intergalactische en kosmologische proporties.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter
%d bloggers liken dit: