Perverse Vrede, vunzige Vrijheid en een schuine Rechtsstaat

OXO Geïllustreerd – 8 mei 2014 – Perverse Vrede, vunzige Vrijheid en een schuine Rechtsstaat

Onze seniorenbevolking, die de oorlog nog meegemaakt heeft, is het vergeven. Voor het overige weten we dat er zich nog ten minste 3.500.000 miljoen schapen onder onze landgenoten bevinden. Aan de buis gekluisterd tijdens Dodenherdenking. Maar dat is het nieuws niet.

http://www.nu.nl/media/3767520/ruim-36-miljoen-zien-dodenherdenking-tv.html#

Dodenherdenking 4 mei 2014

Dodenherdenking 4 mei 2014

 

 

 

 

 

 

 

Aan de verwoestende militaire agressie waarmee NAVO heeft opgetreden in met name Irak, Afghanistan en Libië heeft Nederland volop meegedaan. Nederland is medeplichtig aan meer dan één miljoen burgerdoden in Irak. En daar staan en zitten we dan. Miserabel onze doden te herdenken van driekwart eeuw geleden. En de volgende dag lopen we o zo uitbundig onze vermeende vrijheid te vieren.

O, wat zijn wij heden blij.

O, wat zijn wij heden blij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijna een miljoen hallucinerende landgenoten waren van mening dat dit vrijheidsfeestje welverdiend was en lieten zich als schaapjes knippen en scheren door het Nationaal Committee 4 en 5 mei.

http://www.nu.nl/algemeen/3767455/concert-amstel-sluit-bevrijdingsdag-af.html#

Logo in onschuldig perspectief

Logo in onschuldig perspectief

 

 

 

 

 

 

Want laten we dit logo van dit Committee nu eens 90 graden draaien. Kunnen onze doden herdenkende annex vrijheid vierende Nederlanders dan misschien wél zien dat ze genaaid zijn? Zo in opgerichte stand voor de (pedofiele, kinderverkrachtende) daad:

Logo in 'schuin' perspectief

Logo in ‘schuin’ perspectief

 

 

 

 

 

 

 

 

Of zo in afhangende stand na de (pedofiele, kinderverkrachtende) daad:

Logo in ander schuin perspectief

Logo in ander schuin perspectief

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat nou nooit iemand van het reclamebureau zijwaarts de ontwerptafel benaderde en zei: “Goh joh, dat lijkt wel een penis!…” Precies ja. Het lijkt wel een penis. Een beetje een harige, maar dat valt onder de artistieke vrijheid.

Als we het logo 180 graden draaien, zien we – wanneer we de Pisa-stand voor lief nemen – een treffende gelijkenis met het Nationaal Monument op de Dam.

Logo in monumentaal perspectief

Logo in monumentaal perspectief

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikipedia schrijft : “Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is het belangrijkste monument voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Het monument staat centraal bij de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking op 4 mei, bijgewoond door de koning.”

Eén grote fallus in Amsterdam en héél veel kleintjes - de zogenaamde 'Amsterdammertjes'

Eén grote fallus in Amsterdam en héél veel kleintjes – de zogenaamde ‘Amsterdammertjes’

 

 

 

 

 

 

 

 

Laten we er geen doekjes om winden. Het Monument op de Dam is zonder enige twijfel een opgerichte fallus.

Een Egyptische obelisk in Amsterdam na de oorlog had wenkbrauwen doen rijzen. Een eigentijdse fallus loopt minder in de gaten.

Een Egyptische obelisk in Amsterdam na de oorlog had wenkbrauwen doen rijzen. Een eigentijdse fallus loopt minder in de gaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Tweede Wereldoorlog was een compleet arrangement van de Babylonische machtselite. Het Nationaal Committee 4 en 5 mei representeert haar en ook andere zusterorganisaties doen dat, bijvoorbeeld het Internationaal Olympisch Committee. Dit verklaart de grote gelijkenis met de Olympische Vlam tijdens de Winterspelen van Sotsji, waarbij de fallus iets meer stilistisch, minder abstract is weergegeven.

De als fallus vormgegeven Olympische Vlam van Sotsji

De als fallus vormgegeven Olympische Vlam van Sotsji

 

 

 

 

 

 

 

De Babylonische machtselite wordt door David Icke aangemerkt als ‘the Babylonian Brotherhood’. Haar kennis, rijkdom en macht stamt eerstens uit het Babylonische en later uit het Egyptisch-Babylonische Rijk. Zij laat zich er graag op voorstaan de wijsheid, kennis en cultuur van Egypte te hebben eigen gemaakt. De obelisk beziet zij als uitbeelding van één van haar belangrijkste mysteriën. De Egyptische obelisk kan van oorsprong van alles betekend hebben: een geologische acupunctuurnaald; een versteende zonnestraal van Ammon-Ra; potsierlijk vertoon van technologisch vernuft; of de fallus, het mannelijke vruchtbaarheidssymbool. Vooral die laatste betekenis wordt door de Broederschap omhelsd.

In Rome is het hoofdkwartier van de Broederschap gevestigd. Rome is dan ook vergeven van de Obelisken. De aanduidingen op de map geven de opgerichte obelisken aan in de stad: https://maps.google.com/maps?q=http%3A%2F%2Ftoolserver.org%2F%7Epara%2Fcgi-bin%2Fkmlexport%3Farticle%3DList_of_obelisks_in_Rome%26usecache%3D1&ll=41.915563%2C12.494888&spn=0.14741%2C0.308647&t=m&z=12

De meest bekende ‘fallus van de Babylonische Broederschap’ in Rome staat uiteraard op het Sint Pietersplein van Vaticaanstad.

Obelisk Sint Pietersplein

Obelisk Sint Pietersplein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu is Rome een heel wat belangrijkere stad voor de Broederschap dan Amsterdam. Het Sint Pietersplein is voor de machtsetalering van de Broederschap ontworpen – in de vorm van een sleutelgat, maar dat terzijde.

Sint Pietersplein

Sint Pietersplein

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Damplein is voor de machtsetalering van de Broederschap aangepast. Zie de verhouding van het fallus-monument tot het ‘paleis’ c.q. de ‘basiliek.

Klein-Vaticaan

Klein-Vaticaan

 

 

 

 

 

 

 

 

Rome is niet de enige hoofdstad van de Babylonische machthebber maar is met The City of London en Washington D.C. verenigd in ‘The Empire of the Three Cities’. In Londen staat de beroemde obelisk ‘De Naald van Cleopatra’, aan de oever van de Theems.

Vergelijk de figuur die wordt gevormd op de Dam tijdens de Dodenherdenking op de bovenste foto van dit artikel – gemaakt vanaf het paleis – met een foto van ‘the Washington Monument’.

Dodenherdenking 4 mei 2014

Dodenherdenking 4 mei 2014

 

 

 

 

 

 

The Washington Monument

The Washington Monument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alleen de ‘landmarks’ vertonen overeenkomsten, ook het grondwerk van de drie besproken monumenten doen dat. De concentrische cirkels stellen de zon voor of meer in het bijzonder de Babylonische Zonnegod Mithras of Shamash. Ofwel de vagina als vrouwelijk symbool van de vruchtbaarheid. Ofwel – als variant op het andere zwart-magische seksuele ritueel waarbij mannelijke geslachtsdelen betrokken zijn – dus … de anus.

Dezelfde concentrische patronen rondom het fallische Washington Monument als die in Amsterdam en Vaticaanstad

Dezelfde concentrische patronen rondom het fallische Washington Monument als die in Amsterdam en Vaticaanstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrische patronen rond het Monument op de Dam & Amsterdam als Klein-Vaticaan.

Concentrische patronen rond het Monument op de Dam & Amsterdam als Klein-Vaticaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu is de Fallus niet de enige Babylonische c.q. Illuminate symboliek in het logo van het Nationaal Committee 4 en 5 mei. Vele malen duidelijker en onverhuld zien we de Toorts of de Vlam en de Duif.

Ach, hier staat het vogeltje in brand.

Ik krijg hier zo'n bevrijd en vredig gevoel bij.

Ik krijg hier zo’n bevrijd en vredig gevoel bij.

 

 

 

 

 

 

 

Je moet een ingewijde Illuminaat zijn om precies te weten wat de toorts of de vlam betekent. De Nazi’s maakten veel gebruik van de fakkel. Hitler introduceerde in Berlijn tijdens de Spelen van 1936 de Olympische Vlam. Ook de Klu Klux Klan loopt graag rond met de toorts.

Prometheus-ritualistiek bij de Klu Klux Klan.

Prometheus-ritualistiek bij de Klu Klux Klan.

 

 

 

 

 

 

 

Nazi’s, Olympisch Committee, Klu Klux Klan, allemaal onderafdelingen binnen het Totaalinstituut van de Babylonische Broederschap.

Wat het alternatieve onderzoek meent te weten is dat de vlam of de toorts verband houdt met de mysteriën rond de Grieks-mythologische Prometheus. Die het vuur der kennis stal van de goden om die aan de mensen te schenken.

Prometheus

Prometheus

 

 

 

 

 

 

 

Lees voor de algehele oriëntatie dit korte stukje over Prometheus in Wikipedia NL:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Prometheus_(mythologie).

Daarin staat deze passage:

“Veelbetekenend is de mythe van Prometheus. Bij de oorspronkelijke toebedeling van gaven en vaardigheden door de Griekse goden was de mens er bekaaid afgekomen. Zowel op het vlak van de overlevingsinstincten als op het vlak van de natuurlijke verdedigingsmiddelen waren de andere levende wezens er veel beter aan toe. Uit hybris stal Prometheus het vuur bij de Olympische goden en schonk het aan de mensen. De mens leerde metaal te bewerken en een technische beschaving te ontwikkelen.”

Logo van de Technische Universiteit Delft

Logo van de Technische Universiteit Delft

 

 

 

 

 

 

 

Vooral om de vrucht der technische vooruitgang – die de menselijke beschaving tot aan de rand van de afgrond heeft gebracht – heeft het Babylonische wetenschappelijke instituut het gepast geacht de Technische Universiteit van Delft dit logo van Prometheus toe te bedelen. Het scheelt niet veel of de in een T van Techniek gegoten toorts is diezelfde fallus als van het Nationaal Committee. Mede hierom is het beeld van de 4 en 5 mei viering zo vertrouwd in de ogen van de Nederlander. We zouden er geen penis in durven zien.

In 2008 brandde een toren van de universiteit uit. Je moet voorzichtig zijn met je zwart-magische symboliek als je de mensheid dienen wil.

Met Prometheus in je logo krijg je hem eens op  je dak - Brand TU Delft faculteit bouwkunde 2008

Met Prometheus in je logo krijg je hem eens op je dak – Brand TU Delft faculteit bouwkunde 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn vader heeft in Delft gestudeerd. Scheepsbouw. Hij is overleden aan asbestkanker door het bouwen van marinevaartuigen zoals onderzeeboten en fregatten. Hij wilde na de oorlog helpen aan de wederopbouw van Nederland. In plaats daarvan kwam hij na de jaren zestig op de scheepswerf van Schiedam onverhoeds in de Babylonische wapenindustrie terecht.

Na-oorlogse wapenindustrie op de Nederlandse Scheepswerven. Wilton-Fijenoord bouwde onderzeeboten en fregatten.

Na-oorlogse wapenindustrie op de Nederlandse Scheepswerven. Wilton-Fijenoord bouwde onderzeeboten en fregatten.

 

 

 

 

 

 

 

‘The Committee of Three Hundred’ is volgens het spraakmakende boek van John Coleman de vereniging van de meest vooraanstaande Babylonische Bloedlijnfamilies die in afstemming met het Vaticaan en de aan het Vaticaan gelieerde ‘secret societies’ de wereld regeren. Leden noemen zichzelf “the Olympians’. Ter ere van hen worden de Olympische Spelen gehouden.

De Olympische Vlam

De Olympische Vlam

 

 

 

 

 

 

Onze Mark Rutte is met overtuiging een ingewijde in de Babylonische Rite. Gezien hij dit voor Nederland ongebruikelijke ritueel voor het publieke oog mocht verrichten, is hij beslist een ingewijd graadje gestegen in de Babylonische hiërarchie. Laten we er op deze plaats maar niet over speculeren welke andere rituele handelingen hij daarvoor heeft moeten verrichten.

Rutte op 5 mei: "Maak er een onwaarschijnlijk mooi feest van''. Mooi gezegd. Met een schuin Babylonisch bekkie lijkt ie zo wat op Bush sr.

Rutte op 5 mei: “Maak er een onwaarschijnlijk mooi feest van”. Mooi gezegd. Met een schuin Babylonisch bekkie lijkt ie zo wat op Bush sr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meest bekende ‘toortsdrager’ is natuurlijk het Vrijheidsbeeld in de haven van New York.

Vrijheidsbeeld in New York

Vrijheidsbeeld in New York

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Vrijheidsbeeld is aan de stad New York geschonken door de Parijse Vrijmetselarij aan het einde van de negentiende eeuw. Officieel valt Parijs buiten de ‘Empire of the Three Cities’ maar Illuminaat doet de Franse hoofdstad goed mee. Op de ‘Place de la Concorde’ (‘het plein van de eendracht’) staat ook een grote obelisk. Op dit plein werd tijdens de Franse Revolutie het standbeeld van Lodewijk XVI omvergeworpen en een guillotine geplaatst waar meer dan duizend onthoofdingen plaatsvonden, waaronder die van de koning en zijn gemalin zelf. Kali leefde zich ter plekke lekker uit.

Obelisk in Parijs op de Place de la Concorde (I)

Obelisk in Parijs op de Place de la Concorde (I)

 

 

 

 

 

 

 

 

Place de la Concorde (II)

Place de la Concorde (II)

 

 

 

 

 

 

 

Het beroemde Vrijheidsbeeld biedt nog meer occulte symboliek dan alleen de toorts.

Allereerst, wie is die dame met dat Arische gelaat? Die dame is een Babylonische godin. Volgens David Icke Semiramis, de gemalin van Nimrod, de Koning van het Eerste Babylonische Rijk. Gelijkgesteld met de Babylonische godin Astoreth of de Phoenicische Astarte. Dezelfde personage als de destructieve, wellustige, moorddadige Indiase godin Kali, de godin van ons huidige, aflopende IJzeren Tijdperk.

Kali vertolkt de mentaliteit en het gemoed van de Babylonische machtselite. Zie het IJzeren Tijdperk van Kali.

Kali vertolkt de mentaliteit en het gemoed van de Babylonische machtselite. Zie het IJzeren Tijdperk van Kali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semiramis wordt in de Illuminate geheimtaal ook wel uitgebeeld als een duif. Wanneer de Illuminati een duif gebruiken, bij de Olympische Spelen of bij ‘het vieren van de vrijheid’, betreft het een mysterie-cultus omtrent Semiramis of Astarte. ‘Duif’ of ‘Dove’ of ‘Pigeon’ wordt als naamgeving niet gebruikt. Het chique Franse ‘Colombe’ is de taalkundige aanduiding. Bij de verovering van de Amerika’s door de Babyloniërs is veelvuldig van deze naamgeving gebruik gemaakt.

De Vredesduif of 'La Colombe'. Is ons een krachtiger beeld van Vrede en Vrijheid bekend? Neen. Het Babylonische militarisme regeert vanuit het District of Columbia!

De Vredesduif of ‘La Colombe’. Is ons een krachtiger beeld van Vrede en Vrijheid bekend? Neen. Het Babylonische militarisme regeert vanuit het District of Columbia!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten eerste werd Cristobal Colon omgedoopt tot ‘Christopher Columbus’ toen hij volgens de eigentijdse propaganda in naam van de Broederschap Amerika ontdekt had. We hebben voorts de staat Colombia waar de Babylonische cocaïne welig tiert. We hebben in New York ‘Columbia University’ waar Barack Obama op school heeft gezeten. We hebben de staat ‘British Columbia’ in Canada. En in ‘the District of Columbia’ is de militaire hoofdstad van ‘The Empire of the Three Cities’ gelegen. Washington maakt geen deel uit van de Verenigde Staten. Inwoners van de stad hebben bijvoorbeeld geen stemrecht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

We kennen ‘Colombe’ ook van het Hollywood Filmproductiebedrijf ‘Columbia Pictures’, welks afbeelding dezelfde Godin laat zien als ‘the Statue of Liberty’, met frappant genoeg op de achtergrond iets wat lijkt op een hoog gemikte thermonucleaire inslag met verpulverend effect.

Semiramis - Astarte - Kali - Statue of Liberty - Nine Eleven - War and Terror - Peace of Shit

Semiramis – Astarte – Kali – Statue of Liberty – Nine Eleven – War and Terror – Peace of Shit

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard is de duif voor alle schaapjes de vredesvogel en zo is de vlam in het logo van het Nationaal Committee 4 en 5 mei afgebeeld als een duif.

Peace means War.

Peace means War.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkelijk is dat in ‘het District van de Duif’ juist de militaire hoofdstad en het militaire hoofdkwartier van de Babylonische Broederschap zijn gevestigd. En dat Babylonië vanuit ‘het District van de Duif’ de grootste militaire macht heeft gebouwd die de wereld ooit gezien heeft.

Het Amerikaanse agressiebudget in verhouding tot het defensiebudget van andere 'grootmachten'.

Het Amerikaanse agressiebudget in verhouding tot het defensiebudget van andere ‘grootmachten’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘District of Columbia’, het district van de Vredesduif. Nou!!

War and Poverty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien Semiramis in haar gedaante van ‘Statue of Liberty’ nog een ander attribuut dragen, namelijk een boekwerk. Dit representeert de Illuminate Kennis, de Kennis der Verlichting, Kennis verlicht door het Vuur van Prometheus.

Statue of Liberty II

 

 

Bovendien draagt zij een ‘Zonnehoed’ wat beduidt dat zij een representante is van de Babylonische Zonnegod Mithras of Shamash.

 

 

 

De Mithraïsche Zonnehoed

De Mithraïsche Zonnehoed

De Zonnegod Mithras was uiterst populair onder de soldaten van het laat-Romeinse Rijk. De ‘Soldatenkeizers’ uit de Derde Eeuw van het Romeinse Rijk waren Mithraïsche keizers. Zij werden stuk voor stuk afgebeeld op hun munten met dezelfde Zonnehoed op hun hoofd. Om praktische redenen werden de karakteristieke zonnestralen op de munten ‘naar binnen’ gebogen. Constantijn de Grote was de laatste en de grootste Mithraïsche keizer. Hij baande de weg voor het Babylonische Katholicisme.

De Romeinse Mithraïsche 'Soldatenkeizers' afgebeeld met Zonnehoed

De Romeinse Mithraïsche ‘Soldatenkeizers’ afgebeeld met Zonnehoed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het afsluitende concert van de 5 mei-viering op de gracht zitten onze Babylonische Staatshoofden prinsheerlijk op de eerste rang. Koning Willem-Alexander heeft een lethargische poker-face als altijd. Koningin Máxima’s neusvleugels staan sinds de kroning van de zelf-kick nog altijd even wijd opengesperd. En Beatrix kijkt bezorgd. Haar aanstaande arrestatie is niet meer slechts denkbeeldig. Zij is bedroefd. Haar geweten lijkt te spreken. Zij weet dat de laatste dagen van haar Babylonische Verbond geteld zijn. Zij is toch wel geraakt door de schoonheid waarmee het volk de bedrieglijke vrijheid tegemoet treedt. “Wat als ze er allemaal achter komen?”, denkt ze beschaamd, terwijl de mineur van de muziek haar ziel roert. Deze foto staat in de boven ingesloten link van nu.nl.

Beatrix in mineur

Beatrix in mineur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu.nl kan het tevens niet laten om een enthousiaste publiekeling in de fotorapportage op te nemen die de Satanische groet uitbrengt. Uiteindelijk is Sanoma Uitgeverij – de Finse eigenaar van zo’n beetje alle tijdschriften in Nederland en ook van nu.nl – ook een Babylonische coöperatie.

Yeah, fuck you too.

Yeah, fuck you too.

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemaal reden voor de website ‘Herstel de Republiek’ om een artikel te schrijven met deze titel: “5 MEI VIERING – EEN COMATEUZE VERTONING”: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/05/05/5-mei-viering-een-comateuze-vertoning/#more-31689

En ook het blog ‘hinterecke’ (ofwel ‘Achterhoek’) stelt “Er valt 5 mei bijzonder weinig meer te vieren.”

http://hinterecke.tumblr.com/post/84232963996/er-valt-5-mei-bijzonder-weinig-meer-te-vieren

Het enige béétje democratische orgaan van de Europese Unie zetelt in een gebouw dat is nagebouwd naar het schilderij van Pieter Bruegel ‘De Toren van Babel’. Nou, dat we de democratie op onze buik konden schrijven was dus al langer duidelijk.

Europarlement in Straatsburg ontworpen naar 'de Toren van Babel' van Pieter Bruegel

Europarlement in Straatsburg ontworpen naar ‘de Toren van Babel’ van Pieter Bruegel

 

 

 

 

 

 

 

Zodat we mogen concluderen dat het Nazisme – een afdelingstak van de Babylonische Broederschap – alsnog Europa veroverd heeft, middels de Europese Unie. “De vijand verdreven” heet dat.

De EU is een 'revival' of voortzetting van het Derde Rijk

De EU is een ‘revival’ of voortzetting van het Derde Rijk

 

 

 

 

 

 

 

‘Lang leve de Vrijheid’ wil zeggen: “Genaaid!”, “stop ‘m dáár maar in”, “put it where the sun don’t shine”.

vier en vijf mei logo II

 

 

Nu we sinds de schandalen van en de beschuldigingen aan het adres van het Vaticaan, de zaken Demmink, Savile en Dutroux weten waar de Babylonische seksualiteit vooral over gaat, weten we ook waar de opgerichte penis voor staat. ‘Waar zijn deze kinderen gebleven?’:

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5649:waar-zijn-deze-kinderen-gebleven&catid=37:wereld&Itemid=50

Groeten uit genaaid Nederland.

Groeten uit genaaid Nederland.

 

 

Heb ik als alternatieve onderzoeker misschien last van een dirty mind? Beslist. Maar vraag het eens de gewezen hoogste man van Justitie, Politie en Veiligheid in Nederland. Leven wij in een rechtsstaat? Ik zal u vast het antwoord geven. Neen, het lijkt erop. Wij leven in een ‘recht-staat’.

Heine Wind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter
%d bloggers liken dit: