De Nieuwe Wereldorde of in Poetin’s woorden ‘een unipolaire wereld’

OXO – Face it, don’t fake it! Artikel nr. 2 – De Nieuwe Wereldorde of in Poetin’s woorden ‘een unipolaire wereld’

12 maart 2014

)

Binnen het alternatieve onderzoek begrijpen we dat de wereldmacht, de Kabbaal, alle planetaire naties in de houdgreep heeft. Tegelijkertijd vertrouwen we dat de mensheid zich spoedig uit die houdgreep zal bevrijden. Dus ergens komt er redding vandaan. Buitenaardsen?

Mijn inschatting is altijd geweest dat China zich als eerste zal weten te ontworstelen aan de zwarte magie van de Broederschap. Om de logische reden dat één wijze Taoïstische daad bij machte is duizend kwaadaardige daden te ontzenuwen. En dat een eeuw staatsterreur niet bij machte zal blijken te zijn de diepgewortelde kennis en wijsheid van het Taoïsme uit China te verdringen.

Het Confucianisme was feitelijk een modernisering van het toen reeds één tot tweeduizend jaar oude Taoïsme en bloeide op vanaf de vijfde eeuw voor Christus. Het werd al snel twee eeuwen later getorpedeerd en fel bestreden door het Legalisme, dat door historici wordt aangemerkt als een Chinese historisch-filosofische stroming maar dat niet is. Het is namelijk pure tirannie en staatsterreur waar we in de menselijke geschiedenis later nog een stortvloed aan voorbeelden van zouden tegenkomen. Maar ruim voor de millennia-wisseling rond het jaar nul, was het Legalisme na één of twee eeuwen alweer verdwenen. Het kreeg er geen vaste voet aan de grond. Het Taoïsme in de vorm van het Confucianisme veerde weer op en zou opnieuw tweeduizend jaar de bepalende staatsideologie of –filosofie of –religie blijven tot aan de val van het Chinese Keizerrijk aan het begin van de twintigste eeuw.

Het Westerse Communisme zou het Taoïsme op dezelfde manier dictatoriaal onderdrukken als het Legalisme dat tweeduizend jaar eerder gedaan had. En op dezelfde manier zal het Taoïsme de Satanische Broederschap die China onderworpen heeft aan het militaire industriële complex met de kracht van haar Witte Magie verdrijven. Zo is nog steeds mijn verwachting. ‘The White Dragon Society’, waar Benjamin Fulford aan is gelieerd, lijkt mij ‘alternatief onderzoekstechnisch’ hier het grote breekijzer in te zullen zijn.

Waar ik niet op had gerekend, was dat niet China maar Rusland de eerste cultuur zou zijn waarin de opstanding van de mensheid zich zou voltrekken. Staatskundig gezien tenminste. Het belang van staatkunde in de planetaire bewustzijnstransformatie mogen we niet onderschatten. Het zijn immers de staatkundige wetten en het is de staatkundige wetgeving die bepaalt onder welk regiem we leven. Biedt dat ons individuele vrijheid en veiligheid of biedt dat ons gevangenschap en slavernij?

China en Rusland zijn op een parallelle manier onder het juk van Babylon gebracht. Beide met het Communisme uiteraard. Beide door een door de bankierselite gefinancierde volksopstand of revolutie. Beide door de Kabbaal gevoerde oorlogen die beide naties tot de rand van de afgrond brachten. En beide na grondige infiltratie door Jezuïeten en andere geheime diensten. Rusland was evenwel een gemakkelijker prooi dan China. Omdat Rusland reeds Westers georiënteerd was en politiek deel uitmaakte van Europa. Na en vanuit Rusland kon vervolgens China dezelfde behandeling ondergaan en kon Mao worden gefinancierd door Stalin.

Katharina de Grote

Katharina de Grote

Katharina de Grote deed heel veel dingen goed. Zo zorgde zij ervoor dat het Russische Rijk aansluiting vond bij de Verlichting van het Westen, vandaar dat zij een ‘Verlicht Despoot’ genoemd wordt. Dankzij deze modernisering in de achttiende eeuw bleef Rusland niet achter in de vaart der volkeren. Een grote fout die zij echter maakte – maar wie heeft die fout in het verleden niet gemaakt?! – was om de Jezuïeten in het Rijk onderdak te verschaffen toen die zogenaamd uit West-Europa werden verbannen. De Jezuïeten hebben het Rijk van binnen uitgehold tot het rijp was voor de slacht in de Eerste Wereldoorlog. Marxisten maakten toen maar 5 à 10 procent uit van de bevolking, maar toch wist het Bolsjewisme de Revolutie te dicteren en het Tsarenrijk van binnenuit ten val te brengen.

Zeventig jaar heeft de dictatuur van het Communisme Rusland beheerst, van 1917 tot 1989. Tot aan Glasnost en Perestrojka. Tot aan het besluit van de Russen voortaan voor transparantie en openheid te kiezen in plaats van voor onderdrukking en interne spionage. Niet het Taoïsme van de Chinezen, maar de Russische spirituele volksgeest bleek uiteindelijk sterker dan het de kwaadaardige tirannie van de Broederschap. Een kleine eeuw zwarte magie in huis bleek niet voldoende om deze volksgeest te breken.

Onder Gorbatsjov werd deze ontworsteling ingezet, onder Jeltsin werd deze een feit. Het Communisme doofde, de muur viel, de USSR – het oude Russische Rijk sinds Peter de Grote – viel uit elkaar, de kern van het Rijk, Rusland zelf, zou als de Russische Federatie de eerste stappen zetten richting een democratie zoals die in eigenlijke zin bedoeld is.

Jeltsin zegt hier min of meer letterlijk: Ga jij nu maar naar huis, ik neem het roer wel van je over.

Jeltsin zegt hier min of meer letterlijk: Ga jij nu maar naar huis, ik neem het roer wel van je over.

Poetin werd de grote vertrouwenspersoon van Jeltsin. Na een verwarde zoektocht van ongeveer vijf premiers in een jaar, vond Jeltsin in Poetin uiteindelijk de geschikte kandidaat, die zijn aanstelling meteen waarmaakte. De lijn Gorbatsjov – Jeltsin – Poetin is ononderbroken, een continuüm van beleid.

Zelfs voor de alternatieve onderzoeksgemeenschap is het gegeven dat de Russische Federatie een goedaardige macht zou zijn in de wereld, te mooi om waar te zijn. De wijze waarop Rusland door de Westerse politiek en media wordt afgeschilderd als een gruwel vele malen groter dan het Westen zelf, laat zich zelfs onder wakkeren niet onbetuigd. Zelf twijfelde ik ook aan Rusland, tot voor kort de crisis in de Oekraïne zich ontspon. Deze crisis bood een casus die het, in verband met de dreiging van de wereldvrede, afdwong nader onderzocht te worden. Rusland verdient de aandacht.

Rusland zou wel eens de belangrijkste staatkundige bondgenoot kunnen zijn van het alternatieve onderzoek. We dienen met elkaar te weten hoe dit zit.

De hamvraag natuurlijk is of Rusland nou wel of geen deel uitmaakt van De Nieuwe Wereldorde. Of Rusland eigenlijk nog wel danst naar de pijpen van de NWO. Laten we om te beginnen nu eerst eens luisteren naar wat Poetin daar reeds in 2007 zelf over zei. In het OXO-artikel no. 1 van gisteren 10 maart staat de tekst afgedrukt van Poetin’s betreffende speech. Hieruit volgt nu een passage waarin Poetin spreekt van een ‘unipolaire wereld’ of een ‘unipolair model’ (“unipolar”). Voor een goed begrip van wat hij zegt mogen we daarvoor ‘Nieuwe Wereldorde’ lezen. Hiermee verwijst hij immers direct naar de Nieuwe Wereldorde zoals aangekondigd door George H.W. Bush in 1991, precies tien jaar voor ‘nine eleven’.

)

Citaat:

Only two decades ago the world was ideologically and economically divided and it was the huge strategic potential of two superpowers that ensured global security.

This global stand-off pushed the sharpest economic and social problems to the margins of the international community’s and the world’s agenda. And, just like any war, the Cold War left us with live ammunition, figuratively speaking. I am referring to ideological stereotypes, double standards and other typical aspects of Cold War bloc thinking.

The unipolar world that had been proposed after the Cold War did not take place either.

The history of humanity certainly has gone through unipolar periods and seen aspirations to world supremacy. And what hasn’t happened in world history?

However, what is a unipolar world? However one might embellish this term, at the end of the day it refers to one type of situation, namely one center of authority, one center of force, one center of decision-making.

It is world in which there is one master, one sovereign. And at the end of the day this is pernicious not only for all those within this system, but also for the sovereign itself because it destroys itself from within.

And this certainly has nothing in common with democracy. Because, as you know, democracy is the power of the majority in light of the interests and opinions of the minority.

Incidentally, Russia – we – are constantly being taught about democracy. But for some reason those who teach us do not want to learn themselves.

I consider that the unipolar model is not only unacceptable but also impossible in today’s world. And this is not only because if there was individual leadership in today’s – and precisely in today’s – world, then the military, political and economic resources would not suffice. What is even more important is that the model itself is flawed because at its basis there is and can be no moral foundations for modern civilization.

Along with this, what is happening in today’s world – and we just started to discuss this – is a tentative to introduce precisely this concept into international affairs, the concept of a unipolar world.

And with which results?

Unilateral and frequently illegitimate actions have not resolved any problems. Moreover, they have caused new human tragedies and created new centers of tension. Judge for yourselves: wars as well as local and regional conflicts have not diminished. Mr. Teltschik mentioned this very gently. And no less people perish in these conflicts – even more are dying than before. Significantly more, significantly more!

Einde citaat.

Dit artikel begint met een YouTube-video van Poetin die vooruitlopend op de verkiezingsuitslag de overwinning claimt als president van Rusland. Hier staat een man te midden van een grote menigte in Moskou die niemands slaaf is en congruent is met zichzelf. ‘What you see is what you get.’

Zelf begin ik het sterke vermoeden te krijgen dat Rusland onder Poetin het baken van waarheid en goedheid is geworden sinds Perestrojka en binnen de harde politieke realiteit. Waar wij allemaal zo naar verlangen. En Rusland onder Poetin daarom op compleet oneigenlijke gronden door het Westen bekritiseerd wordt. Kennelijk is Rusland de staatkundige leider binnen de BRICS-landen, die het bankenkartel thans op de knieën dwingt.

Poetin lijkt de bescherming van de hele Russische Natie te hebben.

De Partij van Verenigd Rusland – de partij van Poetin en Medvedev – zegt steeds het belang van het Russische Volk voorop te stellen. Horen we dat iemand in het Westen over ons zeggen? Wanneer we naar Medvedev luisteren tijdens het Partijcongres, waarin Medvedev het premierschap aanvaardt en Poetin het kandidaat-presidentschap van Rusland, ervaren we de naar Westerse maatstaven ‘oprechtheid’ van deze bijeenkomst.

)

Wettelijkheid, stabiliteit en vrede zijn hun prioriteiten. Rusland is al geruime tijd niet agressief gebleken, terwijl het Westen: continu.

De politieke realiteit is dat Rusland de tweede kernmacht is. Terwijl Rusland streeft naar wereldvrede, mag er tegen saboteurs – uit Communistische, Fascistische of Kabbalistische hoek – binnen Rusland niet coulant worden opgetreden. Rusland staat voor dilemma na dilemma, maar hanteert een Oosterse martiale techniek en handhaaft zich als zodanig.

Poetin komt uit de KGB. De Russische ‘intelligence’ weet heus wel hoe het Russische Rijk sinds 1917 door de Illuminati genomen zijn. Ze kennen de wereldmacht en de spin in het web.

Het Communisme was nog een ferme Illuminate wurggreep. Nadat de muur viel was er een soort flauw kapitalisme, maar een diepgeworteld controlemechanisme kwam er verder niet tot stand. Toen de olie-miljardairs waren uitgeschakeld heeft Rusland zich bezonnen. En onder leiding van Poetin een eigen lijn gekozen, los van de NWO.

Voor het overige spelen ze het politieke spel mee, voor de diplomatieke schijn, zodat ze moeilijk te pakken zijn. Dat is het goede nieuws waartoe ik de afgelopen dagen gekomen ben. Door de Oekraïne-crisis. Eerder zag ik dit ook niet. Misschien dat ik er later nog meer van kan laten zien. Hoewel ik zojuist tot mijn schrik tot de bevinding kwam dat een aantal YouTube video’s die een helder licht kon werpen op hetgeen ik betoog, kortgeleden verwijderd zijn …

Poetin is een groot Judoka, met zwarte band en zesde dan. Dat zie ik willekeurig welke Kabbalist hem niet zo snel nadoen.

)

Benjamin Fulford is hier in gesprek met een zekere Alexander Romanov, die de ‘Gnostische Illuminati’ vertegenwoordigd, een positieve tegenhanger van de Babylonische Illuminati, en – wanneer u zich afvraagt wie die rare Japanner is – met de voorzitter van de Internationale Associatie van Martiale Kunsten, The International Martial Arts Association (http://www.maa-i.com/) met miljoenen leden over de hele wereld. Deze man heeft mede veel vertrouwen in Poetin, vooral omdat hij een grote Judoka is. Wanneer we weten dat deze drie heren contact hebben met de White Dragon Society van Taiwan, begrijpen we misschien iets beter waarom de betrekkingen tussen Rusland en China binnen de BRICS-landen goed zijn. Maar dat is voor later een ander hoofdstuk.

Heine Wind

)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter
%d bloggers liken dit: