BBC’s subliminaal boodschappenfeestje

OXO Flashes nr. 1- BBC’s subliminaal boodschappenfeestje

22 maart 2014

O wat ben ik toch weer blij met Niburu.co. Komen ze met dit bijzondere nieuwsfeit. De laatste ‘Match of the Day’ opgeleukt met Illuminati symboliek.

Dit is de link naar het betreffende artikel in Niburu.co waarin de bovenstaande video wordt besproken:

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7413%3Ade-illuminati-symbolen-van-de-bbc-video&catid=30%3Abewustzijn&Itemid=43#.UyzmhlWqla4.facebook

Het Zonnewiel en andere zonnesymboliek duidt op de Babylonische Zonnegodaanbidding die groot werd in het late Romeinse Keizerrijk. De piramide is de machtsstructuur van de NWO. Het oog is de macht zelf, hier soms afgebeeld als het Oog van Horus. En dan zien we de koppen van een aantal Romeinse Keizers. Keizer Augustus komt vrij prominent een aantal malen voorbij, ik meen ook Hadrianus éénmaal te herkennen en dan zien we nog een beeld van een keizer dat ik wel ken, maar waarvan ik even niet zo snel de betreffende naam kan herinneren.

‘Beware of the Idus of March’. ‘Bewaar je voor de Idus van Maart’. 15 Maart. Een dag met een bijzondere betekenis in Rome. Hier eindigde de winter en begon de lente en zo begon eigenlijk het nieuwe jaar. In de maand van Mars, de militaire God van Rome, die de eenheid van de stadstaat moest bewaren tot ver aan haar rijksgrenzen. De dag die in de historie werd vereeuwigd omdat de eerste en enige geliefde Dictator van Rome juist op die dag werd vermoord in de Senaat door een samenzwerende groep politieke tegenstanders.

Julius Caesar had voor de Babylonische kooplieden- en bankierselite zojuist heel Gallië veroverd op de Kelten en zo na zijn verovering van Hispanië, het Iberische Schiereiland, een ander groot gebiedsdeel van Europa aan het Romeinse Rijk toegevoegd.

Of hij bij terugkomst in Rome even zijn wapenuitrusting wilde inleveren en de kisten met gouden munten wilde openen, want zij hadden zijn veldtochten tenslotte gefinancierd. “De groeten”, dacht Caesar, en hij trok in Noord-Italië met zijn legioenen de rivier de Rubicon over. “Alia iacta est” ofwel “jullie kunnen de pest krijgen”. Met de steun van zijn legioenen die hem adoreerden, liet hij zich in Rome uitroepen tot Dictator voor het Leven. Wat neerkwam op ‘Koning van Rome’.

Caesar was onafhankelijk. Een mens onder de mensen, maar een topmilitair. Vele decennia lang was Rome nu geteisterd geweest door burgeroorlogen. Binnen de marges van de wet, die hier een daar wel een zetje nodig had gehad en mét steun van zijn legioenen wou hij de kans benutten de eenheid in het Rijk te herstellen. De Babylonische financiële elite dacht daar anders over. Alleen bij tweespalt binnen de Republiek dachten zij te kunnen floreren. Machiavelli was niet de uitvinder van ‘Verdeel en Heers’ maar slechts een ontdekker. Een machtige leider van het Romeinse Volk die hen niet welgezind was, mocht onder geen beding worden toegestaan. Een rituele moord gepleegd op de krachtigste dag van het jaar, diende zijn lot te zijn.

‘Bewaar je voor de Idus van Maart’. “Wanneer je ons weerstreeft, zal dit je lot zijn. Want wij zijn de Babylonische Broederschap. Wij geven gestalte aan de Nieuwe Wereldorde. Jullie zijn slaaf. Slechts reptielenvoer. Wij heersen in de wereld. Wij volgen al uw gangen. Wij zijn ongenaakbaar en onoverwinnelijk. Wij zijn de priesters van Sol Invictus, de Onoverwinnelijke Zon. Zie, de dageraad breekt aan. Uw laatste uur heeft geslagen.” Augustus had niets met de Babylonische Zonnegod uit te staan. Die zou pas twee eeuwen later geïntroduceerd worden met Keizer Heliogabalus.

Het blijkt wel dat de dames en heren Illuminati hun geschiedenis niet goed kennen. Want met het prominent in beeld brengen van Keizer Augustus identificeren zij zich met de eerste Keizer van het Romeinse Keizerrijk, de erfgenaam van Julius Caesar, die voor de Slangenbroederschap juist een lastige luis in de schubben was. Al vaker is het mij opgevallen dat zij hem – bij de BBC – graag portretteren als de valse, gemene, ijdele, arrogante, egoïstische, machtswellustige tiran die het domme Romeinse Volk precies verdiende. Zie de enkele jaren oude BBC-serie ‘Rome’. Een portret overigens zoals dat door de traditionele geschiedschrijving immer bevooroordeeld werd neergezet.

Dit keer evenwel lijken ze hem iets van een onheilspellende macht te willen toedichten. Zoiets van “herinner je de oude keizers van weleer, de iconen van pure staatkundige macht, de individuen die tegen alle weerstand waren opgewassen en hun heerschappij over volk en edelen verhieven tot een absolutisme dat enkel in tijd kon worden bemeten!”

Opnieuw was de burgeroorlog ontvlamd. Voor- en tegenstanders van Julius Caesar zouden elkaar in twee grote veldslagen bevechten. Een compromis werd bereikt door een tweede Triumviraat in te stellen, waarin de macht verdeeld werd onder drie personen. Gaius Octavianus maakte daar deel van uit, de latere Keizer Augustus, en Marcus Antonius, de latere geliefde van Cleopatra. De Egyptische Koningin had juist voorheen het bed nog gedeeld met Julius Caesar, maar daar mogen we niet over oordelen.

Wat de Babylonische Elite had willen voorkomen, gebeurde nu toch. Octavianus werd de Princeps van de Romeinse Senaat, de Eerste Burger. De meest voorname. Zijn voornaamheid werd uitgedrukt in de titel ‘Augustus’, wat zoiets als de ‘Verhevene’ betekent. Omdat hij de naam aannam van zijn adoptief-vader Julius Caesar noemde hij zichzelf Gaius Julius Caesar Augustus ofwel kortweg ‘Caesar’. En zo ontstond de naam voor het Principaat dat hij gestalte gaf: verwezenlijkt in Caesar ofwel Keizer.

Overigens is ons woord ‘prins’ van ‘princeps’ afgeleid. Augustus was de eerste Princeps en daarmee de eerste Keizer. De grondslag daarvan was evenwel gelegd door Julius Caesar.

Na Augustus wist de Drakenbroederschap de macht wel weer naar zich toe te trekken. Door adoptie was het Julisch-Claudische Huis ontstaan met als grondlegger Augustus en deze dynastie zou enkele beruchte keizers leveren uit de beginjaren van het Keizerrijk. De adoptiefzoon van Augustus en de tweede keizer van het Rijk, Tiberius, zou door zijn abdicatieve houding de Broederschap weer alle ruimte geven. Zijn opvolgers, Caligula, Claudius en Nero, zouden het Romeinse Keizerrijk direct zijn eerste slechte naam bezorgen. Hoewel dat Claudius niet of nauwelijks te verwijten viel. Met name Caligula en Nero zouden blijken door de duivel bezeten te zijn en daarmee waardige trekpoppen van de Babylonische Machtselite.

Augustus gaf het Romeinse Rijk twee eeuwen lang de Pax Romana, de Romeinse Wereldvrede. Waarin het Gnosticisme, aangewakkerd door Jezus, hoogtij zou vieren tot in de uiteinden van het Rijk. Dat door het Katholicisme, feitelijke Babylonische Zonnegodverering, na Constantijn de Grote, met wortel en tak uitgeroeid zou worden onder aanvoering van de Broederschap, tot en met de huidige Pauselijke Inquisitie aan toe. In dit Gnosticisme zouden alle spirituele stromingen van de Klassieke Wereld vertegenwoordigd zijn. Vooral die van Essenen, Druïden, Yogi en Hellenistische rationele mystici.

De Broederschap zou haar handen vol hebben aan het uitroeien van dat Hogere denken, waarmee de wereld nooit onder haar absolute heerschappij gebracht kon worden. Nee, Katholicisme zou ‘m de truc doen. Met de hulp van koningen, bankiers en militairen zou de hele wereld langs deze weg onder de Nieuwe Wereldorde verenigd kunnen worden. Al zou dat nog twee millennia in beslag nemen.

In 14 na Christus overleed Keizer Augustus. Precies tweeduizend jaar geleden. Misschien wilde de BBC hem deze eer brengen. Immers, de Britse Gemenebest is de directe erfopvolger van het Romeinse Keizerrijk. En is gecamoufleerd het Britse Rijk, met London, Washington, Singapore, Tokyo en Seoul in haar portefeuille.

Maar de zwarte magie van de Broederschap begint hier te schemeren. Door Augustus hier op te voeren als toonbeeld van haar macht, begint zij over haar eigen haast te struikelen.

Er is de Elite alles aan gelegen geweest de mensheid niet het idee te gunnen dat er ook goede machthebbers in de menselijke geschiedenis zijn geweest. Integendeel dat het zonder uitzondering allemaal machtswellustelingen waren. Dat wij geen sprankje hoop te koesteren hebben.

Gelukkig wordt in de moderne geschiedschrijving – die op het internet – Augustus gezien voor wat hij betekend heeft. Iemand die voor niets behoudens zijn goede naam Rome een tijdperk van langdurige vrede en welzijn geschonken heeft. Waarin de Metafyisische Kennis van de Oudheid kon floreren. En hoewel die grondig is uitgeroeid met ten slotte de Pauselijke Kruistochten tegen de Katharen van de Middeleeuwen, is die thans opnieuw opgebloeid met de inzichten van het alternatieve onderzoek. Dat de Nieuwe Wereldorde ongenadig flink te kakken zet. Zonder twee eeuwen Pax Romana, de culturele hoogtij van de Romeinse beschaving, die de waardigheid aan onze Westerse beschaving gegeven heeft, gezien handel, rechtspraak, bestuur en infrastructuur, waren de wakkeren onder ons misschien wel niet zo wakker geworden.

Dus dames en heren Illuminati, ‘bewaart u voor ‘de Idus van Maart’. Tweeduizend jaar geleden kwam u er bovenop. Ditmaal zal u dat minder gemakkelijk lukken.

Met dank aan An.

Heine Wind.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter
%d bloggers liken dit: