Draagt Poetin al of geen nachtgoed in de Vrijmetselarij.

OXO Flash – 18 november 2015

door Heine Wind

Dat Poetin in het vijandelijke kamp zou horen, wordt herhaaldelijk ondersteund met de bekende foto van Bush en Poetin in een exotische pyjama. “Kijk! Zie je? Vrijmetselaars!”.

'Wearing traditional "ao dai," President Bush, left, Russian President Vladimir Putin, right, and Chinese President Hu Jintao, center, wave during a group photo with leaders of the Asia Pacific Economic Cooperation summit in Hanoi, Vietnam, on Sunday.'

‘Wearing traditional “ao dai,” President Bush, left, Russian President Vladimir Putin, right, and Chinese President Hu Jintao, center, wave during a group photo with leaders of the Asia Pacific Economic Cooperation summit in Hanoi, Vietnam, on Sunday.’

Ook voor Martin Vrijland blijkt deze foto reden om in zijn jongste artikel te twijfelen aan Poetin’s en Ruslands goede bedoelingen.

http://www.beyondthematrix.nl/…/de-angstterreur-van-de-eli…/

Ik citeer de passage:

“Dat is ook de reden dat we nu steeds meer samenwerking zien tussen het Westen en Rusland in de vermeende strijd tegen die zelfgeschapen vijand. Want waar velen nog dachten dat Rusland wel ‘the good guy’ zou zijn in dit grote schaakspel, lijkt het er steeds meer op dat Poetin (zie hier) meedoet in dit spel georkestreerd door de vrijmetselarij (de Saturnus cult).”

Wanneer men op ‘zie hier’ klikt, komt de bekende foto in beeld, zwaar behangen met ongefundeerde verdachtmakerij. Sorry hoor. Met verzinsels.

Omdat deze foto keer op keer opduikt als argument waarom Poetin meewerkt aan de Nieuwe Wereldorde en omdat zelfs Martin er ondanks al zijn gedreven werk nu ook mee komt, wil ik eens interveniëren op dit punt.

Dit is het oorspronkelijke artikel uit 2006:

http://www.nbcnews.com/…/bush-seeks-chinese-help-north-kor…/

Met de bewuste foto die het volgende onderschrift draagt:

‘Wearing traditional “ao dai,” President Bush, left, Russian President Vladimir Putin, right, and Chinese President Hu Jintao, center, wave during a group photo with leaders of the Asia Pacific Economic Cooperation summit in Hanoi, Vietnam, on Sunday.’

Dan gaan we naar Wikipedia en zien we dat ‘ao dai’ inderdaad traditionele Vietnamese kledij is.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ao_dai

Het heeft nul komma nul met Vrijmetselarij te maken. Okee?

'Wearing traditional "ao dai," President Bush, left, Russian President Vladimir Putin, right, and Chinese President Hu Jintao, center, wave during a group photo with leaders of the Asia Pacific Economic Cooperation summit in Hanoi, Vietnam, on Sunday.'   'Wearing traditional "ao dai," President Bush, left, Russian President Vladimir Putin, right, and Chinese President Hu Jintao, center, wave during a group photo with leaders of the Asia Pacific Economic Cooperation summit in Hanoi, Vietnam, on Sunday.'

Geplaatst in Geen categorieën

Nazionism – you see now?

OXO Axioma – 07 03 15 – Netanyahu speaking to the fascist House of Congress – by Heine Wind

http://www.salon.com/2015/03/04/jon_stewart_destroys_netanyahu_over_speech_to_congress/

Netanyahu spreekt het Amerikaanse Congres toe. Aan weerszijden de levensgrote fasces.

Netanyahu spreekt het Amerikaanse Congres toe. Aan weerszijden de levensgrote fasces.

Did you notice? Netanyahu speeching between the man sized fasces in American Congress?

Is there something you would like to be explained?

Remember Nazi’s were fascists and still are?

Fascism means God’s rule i.e. Vatican rule. Remember Franco, Mussolini and the Croatian Ustasha.

fasces in congressHere is this Vatican- Empire of the Cities – Washington – Jerusalem – Nazi – Teutonic Order connection.

It’s just that Zionism is the ideology of the Roman-Babylonian Crusaders Syndicate.

Amerikaans congres Netanyahu IINazi’s, Freemasons, Knights of Malta, Jesuits, Swiss-Templars, City-Templars are all Roman-Babylonian Crusaders. And so is the Ashkenazi-Jewish Elite. Those are the syndicate’s secret societies.

NATO is the modern Crusaders Army, still aiming to conquer the world. But Russia first.

Geplaatst in Geen categorieën

Opzienbarende bloedlijn van het Kruisvaarderssyndicaat

OXO Flash – 19 02 15 – Jan zonder Land niet zonder nageslacht door Heine Wind

Jan zonder Land niet zonder nageslacht

Jan zonder Land niet zonder nageslacht

Alle Amerikaanse presidenten – inclusief Obama – stammen af van dezelfde Koning van Engeland t.w. Jan zonder Land (John Lackland – 1199-1216), de jongere broer van de beroemde Kruisvaarder Richard Leeuwenhart!

Wikipedia heeft o.a. dit aardigs over onze Rooms-Babylonische Ridder Jan te zeggen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_zonder_Land
‘Al voor zijn troonsbestijging had Jan een kwalijke naam opgebouwd als verrader en samenzweerder, soms met, soms tegen zijn oudere broers. … In 1185 echter kreeg Jan het bestuur over Ierland, waar hij zich binnen zes maanden zo impopulair wist te maken, dat hij het land moest verlaten.’

Kruisvaarder Richard Leeuwenhart

Kruisvaarder Richard Leeuwenhart

Jan zonder Land is van het huis Plantagenet, waar Wiki over zegt:
‘Het Huis Plantagenet was een koninklijke dynastie die van 1154 tot 1485 over Engeland regeerde. De familie veroverde ook Wales en Ierland en regeerde daarnaast over grote delen van Frankrijk …’

Een en ander volgens het opzienbarende onderzoek van dit twaalf jarige meisje, dat de geschiedeniswetenschap daarmee en passant voor schut zet.

 

 

Geplaatst in Geen categorieën

‘Jezuïetenpiste’ kort onder de loep

OXO Gearticuleerd – 03 02 15 – Reactie op het artikel ‘De Jezuïetenpiste’ dat Guido Jonkers plaatste op WantToKnow door Heine Wind

http://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/de-jezuitenpiste/

Jezuïeten cartoon

Jezuïeten cartoon

Guido Jonkers was zo vriendelijk mij via Facebook het WantToKnow-artikel ‘de Jezuïetenpiste’ op te sturen, over het boek van Joël Labruyere, naar aanleiding van mijn artikel over de nominatie van Paus Franciscus voor de Nobelprijs van de Vrede.

https://oxoaxioma.wordpress.com/nobelprijs-voor-de-vrede-daalt-dieper-af-in-de-regionen-van-de-hel/

Jezuïeten

Jezuïeten

Het artikel van WantToKnow is heel goed, bijzonder informatief en het boek van Labruyere getuigt inderdaad van een buitengewone, uitzonderlijke kennis over de ‘Jezuïetenpiste’.

Mijn aanvullende commentaar er op is uitgebreider dan ik op Facebook kwijt kan, toch kan mijn reactie kort zijn. Bovendien vind ik het wenselijk dat een iets groter publiek dan ons Facebook-cirkeltje dit artikel van WantToKnow – dat zeer de moeite waard is – en deze reactie zou lezen.

Omdat de inhoud op een aantal belangrijke punten afwijkt van de visie die ik juist in mijn eigen boeken verwoord en die weinig of geen aandacht krijgt in de alternatieve media, wens ik – citerend – op de volgende passages uit het artikel specifiek in te gaan met aansluitend mijn commentaar.

‘Daarom vermoedt men dat de ‘Protocollen van de Wijzen van Sion’ door de Jezuïeten werden verspreid om de aandacht naar de joden te leiden. Zo werden de joden een ideale zondebok, tot voldoening van de beroemde joden die het bevel voeren over het Jezuïeten-Illuminati systeem.’

‘De nazi’s op hun beurt onderhielden uitstekende relaties met de zionisten. We gaan echter niet dieper in op dit gevoelige thema dat meer afstand en een eigen onderzoek behoeft.’

Ignatius van Loyola, oprichter van de Sociëteit

Ignatius van Loyola, oprichter van de Sociëteit

‘Om in de Kerk te infiltreren, liet hij [Ignatius Loyola] zich tot priester wijden en eens in Rome, beloofde hij de paus de redding van zijn troon door de Reformatie aan te pakken. Hij richtte een totalitaire militie op, goed gecamoufleerd onder de pij van een religieuze orde en vertrok voor de verovering van het universum ‘Tot meerdere Glorie van God’. Zo werd hij het agens voor de lotsbestemming van het ‘zwarte tijdperk’. Hij stelde zich ten dienste van de paus, wat in Jezuïetentaal natuurlijk precies het omgekeerde betekent! Dit maakt dat de Rooms Katholieke godsdienst volledig in handen is geraakt van de Jezuïeten generaal de zwarte paus, die zelf slechts de top van de zichtbare piramide is.’

‘Het ‘Grote plan van de Zon’. (Zie Apocalyps van de H. Johannes) – De zon is een symbool van de Jezuïeten. Een zon op azuurblauwe achtergrond. Hun geheime doel gaat verder dan het Aardse plan. Wat hun interesseert is het hele zonnestelsel.’

Aardig goede voorstelling van de wereldmacht voor wat de top betreft - Vrijmetselaars en Tempeliers missen hier nadrukkelijk

Aardig goede voorstelling van de wereldmacht voor wat de top betreft – Vrijmetselaars en Tempeliers missen hier nadrukkelijk

‘In afwachting van hun zonnedemon, installeren zij de NWO die een einde zou moeten maken aan wat men de humanistische beschaving noemt.’

‘Mocht de lezer deze zaken verwerpen of niet willen begrijpen, kan hij deze informatie altijd afdoen als speculatief. Dan kan hij de Jezuïeten vergeten, tegen wie geen enkele aardse macht trouwens is opgewassen.’ Einde citaat.

De Jezuïetenorde is vakkundig door de Rooms-Katholieke Kerk gecreëerd. Het kan niet zo zijn dat de Jezuïeten eeuwen geleden de Kerk ‘infiltreerden’. Kerk en Sociëteit hebben dezelfde occulte esoterie, doelstellingen en methoden. De Katholieke Kerk is en was even Babylonisch, zwart magisch, Satanisch en Luciferiaans in opzet als de Sociëteit is en was. Beide bedienen zich op dezelfde wijze van de Babylonische geperverteerde Zonnegodcultus – waar ook het laat-Romeinse Mithraïsme een variant van was.

Adolfo Nicolas Pachon met assistenten

Adolfo Nicolas Pachon met assistenten

De grote bedreiging voor het Katholicisme in de zestiende eeuw was niet het Protestantisme maar het Humanisme. Het Protestantisme is aanvankelijk door de Rooms-Katholieke Kerk bedacht om het Humanisme in de wielen te rijden. Dit licht ik toe in OXO Axioma deel II. De Jezuïetenorde is vervolgens opgericht om de regie te voeren over het proces van Reformatie-Contrareformatie en de gepaard gaande – verwoestende – Europese Burgeroorlog die meer dan een eeuw voortduurde.

Peter-Hans Kolvenbach en consorten

Peter-Hans Kolvenbach en consorten

‘De Protocollen van de Wijzen van Sion’ verwijzen slechts en uitsluitend naar de Illuminati inderdaad en komen van de hand van de Jezuïeten. Zionisme is primair Rooms-Katholieke Kruisvaart en heeft als zodanig minder met Jodendom te doen. Dit inzicht is belangrijk en komt weinig tot niet tot zijn recht, noch in dit artikel, noch in het brede alternatieve onderzoek. Zo komen de Nazi’s voort uit de Duitse Kruisridderorde en is het Nazisme daarom Zionisme per historische definitie.

Wat mij aanvankelijk het minst beviel was de laatste zinsnede, dat er tegen de Jezuïeten geen enkele aardse macht zou zijn opgewassen. Nu staat ‘aardse’ weliswaar onderstreept, toch vind ik dat een weinig bemoedigende afsluiting van natuurlijk overigens een fantastisch goed betoog.

Humanisme de ideologie van de RenaissanceInderdaad hebben Kerk, Kruisvaarders en Jezuïeten een wereldmacht opgebouwd die vanuit conventioneel oogpunt onverslaanbaar is. De materieel-kapitalistische, consumentistische massa van geïndoctrineerde, gebrainwashte, getraumatiseerde en onderdrukte werkslaven staat in dat opzicht voor een hopeloze taak, nog afgezien van de sowieso kansloze massa die elders in de wereld aan de geeuwhonger ligt.

Een meer spiritueel-gnostiek standpunt echter is dat wij als mensheid een aardse macht zijn die wel degelijk tegen de kwaadaardige tirannie van Kerk, Staat, Bankiers, Koningshuizen, Talmoed-Kabbalisten, Kruisridderorden en de Jezuïeten opgewassen is.

Desiderius Erasmus, de 'Prins van het Humanisme', schrijver van Lof der Zotheid, een geschrift dat honderden malen bedreigender was voor de Kerk en het establishment dan de stellingen die Luther op de deur van Wittenberg spijkerde.

Desiderius Erasmus, de ‘Prins van het Humanisme’, schrijver van Lof der Zotheid, een geschrift dat honderden malen bedreigender was voor de Kerk en het establishment dan de stellingen die Luther op de deur van Wittenberg spijkerde.

Dat wij niet zonder samenwerking met, afstemming op en hulp van het ‘Hemelse’ kunnen, is niet alleen een spiritueel-gnostieke duiding van de werkelijkheid, maar ook een humanistisch inzicht uit de Renaissance, dat ik deel en velen met mij. (Klassiek Humanistisch dat mystiek is, in tegenstelling tot Modern Humanistisch dat atheïstisch is, zie mijn Deel I.)

Het Hemelse is volgens ons immers altijd inherent geweest aan de menselijke, aardse natuur en is dat vandaag – tegen de verdrukking in – onverminderd. Hoe hard de Kerk ook door de eeuwen heen heeft getracht met geweld en bedrog het Hemelse van zijn plaats te dringen en hoezeer Rome daarin ook volhardt tot op het huidige moment.

Thomas More, schrijver van Utopia en vriend van Erasmus. Op 'Utopia' zou langs slinkse weg later het wetenschappelijke socialisme annex het Marxisme annex het Communisme gebaseerd worden.

Thomas More, schrijver van Utopia en vriend van Erasmus. Op ‘Utopia’ zou langs slinkse weg later het wetenschappelijke socialisme annex het Marxisme annex het Communisme gebaseerd worden.

Mocht dit inzicht onverhoopt een ijdel geloof blijken te zijn, dan nog rest ons geen andere keus dan op dit inzicht te vertrouwen. En het kwaad vol vertrouwen te bestrijden met al wat wij in ons hebben. Tussen de regels door blijkt gelukkig wel dat Labruyere het eens zal zijn met deze gedachtegang.

Geplaatst in Geen categorieën

Wordt dit Syriza-varkentje op de gebruikelijke manier gewassen?

OXO Flash – 04 02 15 – Welke wandaad heeft het Rooms-Babylonische Kruisvaarderssyndicaat  jegens Griekenland nog in huis?door Heine Wind

http://kingworldnews.com/paul-craig-roberts-new-greek-government-may-assassinated/

Pools president Lech Kaczinsky

Pools president Lech Kaczinsky

In 2010 stortte een Pools regeringstoestel neer bij Smolensk onder merkwaardige of eigenlijk zeer verdachte omstandigheden. Onder de slachtoffers de Poolse president en zéér veel hoogwaardigheidsbekleders – men zou dat rijtje overleden top-functionarissen nog eens kunnen bekijken op Wikipedia:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegramp_bij_Smolensk

 

Het gebeurde nog geen vijf jaar geleden. In Polen zelf zal de gebeurtenis niet zijn vergeten, maar waar elders wordt bij deze nationale vliegtuigramp nog voldoende stil gestaan? Polen toont zich althans keurig in het NAVO- en EU-gareel tegenwoordig.

Syriza cartoon

Syriza cartoon

Dijsselbloem not amused

Dijsselbloem not amused

Of hebben de Nazionistische veiligheidsdiensten dit keer het lef niet? Omdat Griekenland – veel meer dan Polen toen – internationaal voortdurend en onverminderd in de schijnwerpers staat, niet in het laatst bij het valse vlaggen filerende onafhankelijke onderzoek.

 

Geplaatst in Geen categorieën

Nobelprijs voor de Vrede daalt dieper af in de regionen van de hel

OXO Flash – 03 02 15  – Franciscus genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrededoor Heine Wind

http://www.nu.nl/buitenland/3984652/paus-en-snowden-maken-kans-nobelprijs-vrede.html

Het Wapen van Paus Franciscus

Het Wapen van Paus Franciscus

Er zijn bewijzen – die studie en inzicht in de problematiek vergen – dat de Jezuïeten deel uitmaken van, of zelfs leiding geven aan de grootste terroristische organisatie op Aarde, soms Project Omega genaamd.

Er zijn ook bewijzen dat de Sociëteit van Jezus zelf een terroristische organisatie is. Het beste bewijs daaronder ligt zelfs zodanig voor het oprapen, dat de hele Jezuïeten-bandietenbende morgen door het voltallige internationale justitiële opsporings- en arrestatieapparaat opgerold zou moeten worden. Morgen, vandaag of eigenlijk gisteren al.

Dit bewijs is gelegen in de Vierde Eed van de Jezuïeten – beter bekend als de Extreme Eed (‘Extreme Oath’): http://members.casema.nl/vandriel/index/j/jezuiteed.html

Maar neen, wat doen we? We knielen voor een Paus uit die club en geven hem zelfs de Nobelprijs voor de Vrede! Want hem als Comité nomineren maar niet de prijs toe te kennen, zou zeer onbeleefd zijn.

Het afleggen van de vierde eed is de hoogste inwijdingsgraad voor Jezuïeten. Nou heb ik het hem niet persoonlijk gevraagd, maar natuurlijk is Franciscus een vierde-eed-Jezuïet. Anders zou hij in de hiërarchie nog een leger van ambtsgenoten boven zich hebben en dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. Francis Satanic Hand Sign

De tekst van de extreme eed heb ik als bijlage opgenomen in mijn boeken (OXO Axioma deel II en III) vanwege het belangwekkende karakter ervan.

Aangezien Jezuïeten bedrieglijk of zelfs de meest professionele leugenaars zijn, is het verstandig straks in plaats van ‘Protestanten’, ‘Liberalen’ of ‘Ketters’ te lezen: ‘iedereen die hen voor de voeten loopt’. De pittigste stukjes citaat lijken mij de volgende zinsneden onder het motto ‘Het uitroeien of vernietigen van goddeloze of ketterse Koningen, Overheden, of Heersers is rechtvaardig’:

‘Mijn zoon, eertijds is u onderwezen te handelen als een huichelaar: onder Rooms Katholieken een Rooms Katholiek, en om een spion te zijn zelfs onder uw eigen broeders.

‘U bent onderwezen om verraderlijk de zaden van jaloersheid en haat te planten tussen gemeenschappen, provincies, staten welke in vrede waren, en hen aan te sporen tot bloederige daden, hen te betrekken in oorlogsvoering met elkaar, en om revoluties en burgeroorlogen te creëren in landen welke onafhankelijk en rijk waren, waar kunsten en wetenschappen tot bloei kwamen, genietend van de zegen van vrede. Obomba

‘U moet ter zijner tijd dienen als het instrument en beul zoals bepaald door uw meerderen ; want niemand kan hier bevelen wiens werk niet gezegend is met het bloed van de ketter; want ” zonder bloedvergieten kan geen mens worden gered.”

‘”Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, een wurgtouw het staal van een dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, ongeacht wat hun levensstaat mogen zijn, hetzij publiekelijk of privaat, zoals ik op enig moment kan worden op gedragen te doen door enig agent van de Paus of Overste van het Broederschap van het Heilige Geloof, de Sociëteit van Jezus.'”

Benedict Satanic Hand SignHoewel Franciscus de leiding had over de Jezuïeten in Argentinië tijdens de militaire fascistische dictatuur van de Argentijnse Junta en alleen daarom al geen lieverdje is, is hij maar een ceremoniële Paus. Daarin ben ik het geheel met Kevin Annett eens (zie International Tribunal into Crimes of Church and State – http://itccs.org/ of meer specifiek deze: http://itccs.org/2014/03/22/pope-jesuits-and-anglicans-refuse-to-deny-criminal-charges-made-against-them-trial-to-proceed-as-shocking-new-evidence-suggests-joseph-ratzinger-still-wields-power-at-the-vatican/).

De ‘echte’ Paus is nog steeds Benedictus XVI die 25 jaar de planetaire grootinquisiteur geweest is als Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, een moderne naam voor de Heilige Inquisitie. We weten dat de Heilige Inquisitie door de eeuwen heen dezelfde geloofsartikelen beleden heeft als waar de Jezuïeten hier van getuigen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Congregatie_voor_de_Geloofsleer

Peter-Hans Kolvenbach

Peter-Hans Kolvenbach

De Generaal-Overste der Jezuïeten wordt wel de Zwarte Paus genoemd, omdat hij evenveel zo niet veel meer macht heeft dan de ‘witte paus’. Door een groot deel van het onafhankelijke onderzoek wordt hij gekenschetst als ‘de directeur van de wereld’, door mij als de bevelvoerder van het Planetaire Rooms-Babylonische Kruisvaarderssyndicaat.

Jarenlang was deze nota bene de Nederlander Peter-Hans Kolvenbach, die nu van zijn pensioen geniet in – volgens mijn informatie – Syrië, volgens de Jezuïeten zelf in het Midden-Oosten. “When asked about his plans for retirement, Kolvenbach stated his hope that he could join the Jesuits in the Near East to be a help in that war-torn region.”

De Moslimbroederschap, Al Qaida, de CIA en de Mossad o.a. vallen immers onder Project Omega … Opmerkelijk trouwens hoe onbekend deze man in Nederland is en hoe weinig informatie er in het Nederlands over hem is te vinden op Google. Als je het commando voert over de gecombineerde geheime diensten voer je ook commando over de gecombineerde geheime diensten, zo simpel is dat nu eenmaal.

http://www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/20th-century-ignatian-voices/peter-hans-kolvenbach-sj/

Dus is dit het span dat leiding geeft aan het Vaticaan. Grofweg de Witte Paus aan de Heilige Stoel, de Curie, de Clerus en de Kloosterorden; de Zwarte Paus aan de Kruisridderorden en alles dat verder zwart is in de wereld. Normaal kon dit span het prima samen af. Maar in deze eeuw hebben ze hun bezetting verdubbeld, vanwege de werkdruk en omdat het ‘erom spant’ thans in de wereld. Normaal regeren beide pausen tot hun dood. Dat één van hen voortijdig aftreedt, is uniek, laat staan dat beiden dit kort na elkaar doen. En dus hebben wij in dit tijdsgewricht een dubbel span dat de mensheid geselt. Benedictus en Franciscus enerzijds, Peter-Hans Kolvenbach en Adolfo Nicolás Pachón anderzijds. Drie Extreme Eed-Jezuïeten en één voormalige planetaire grootinquisiteur die uit hetzelfde kruishout is gesneden.

Adolfo Nicolas Pachon

Adolfo Nicolas Pachon

Zo kunnen we iets beter de achtergronden van de Heilige Kruistocht tegen Rusland begrijpen en tevens wie er achter IS zit.

Je vraagt je af wie psychiatrische bijstand behoeven, de completdenkers of deze psychopaten. Zie tot slot graag wat Martin hier onlangs over zei:

http://www.martinvrijland.nl/2015/02/02/afwijkende-mening-stempel-complotdenker-en-voortaan-oppositioneel-opstandige-gedragsstoornis/

Eerder kreeg Barack ‘Obomba’ hem al. Dit keer daalt de meest edele aller prijzen een stuk dieper af in de regionen van de hel. Ach, het is maar een prijs. Een ijdele. Een politieke.

 

 

Geplaatst in Geen categorieën

Versterkingen aan het Russische Kruisvaardersfront

OXO Flash – 02 02 15 – NATO to Surround Russia with “Command Centers” – Move is part of plan to respond to “aggressive Russian actions” –  http://russia-insider.com/en/2015/01/31/3003

Door Heine Wind

Oorlog ontstaat wanneer je als volk of land wordt aangevallen. Daar heb je niet altijd controle over. Maar daarom moet je wel alles doen binnen de redelijkheid om oorlog te voorkomen.

We weten dat de machthebber in de wereld één partij is die naar de absolute wereldmacht streeft. Die doet dit al zo ver de bekende historie strekt. Ze zijn daarbij alle perken van bedrog en geweld te buiten gegaan en doen dat tot op de dag van vandaag.

Als we IS en de vuurhaarden die door hen links en rechts aangestoken zijn (Afrika) mogen rekenen tot hun controle, zie ik geen andere partijen die oorlogszuchtig zijn. Integendeel.

Indien deze partij kan worden lamgelegd, is de kans voor duurzame vrede op aarde groot, gepaard gaand met welzijn en rechtvaardigheid voor mens en dier.

Voorlopig beveelt de NAVO hogere defensiebudgetten aan en dát is het probleem: Het Rooms-Babylonische Kruisvaarderssyndicaat.

NAVO - Kruis

NAVO – Kruis

‘NATO will establish command centres in six of its eastern countries in coming months, Secretary-General Jens Stoltenberg said Friday, in part of a beefed-up response to Russian aggressiveness. …they will be located [in] Poland, Romania, Bulgaria, Latvia, Lithuania and Estonia. … partly as a warning to Russia and a reassurance to NATO allies who have become increasingly jittery following Moscow’s aggressive actions in Ukraine and elsewhere. … Mr Stoltenberg said it is critical that NATO’s European members spend more on defence. In 2014 NATO countries spent about $852 billion on defence ..’

Toevallig zijn de genoemde landen precies de gebieden van de Duitse Kruisridderorde in de Middeleeuwen.

Teutonic state 1455

De agressie van Rusland is echter ver te zoeken, zo wisten we reeds, maar zo stelt ook een artikel van Russia Today weer onlangs:

‘Ukraine chief of staff ‘thwarts Western allegations’ by admitting no combat with Russian troops’ – http://rt.com/news/228043-ukraine-conflict-army-russia/

“Yesterday afternoon the Chief of the General Staff – Chief of the Armed Forces of Ukraine – Viktor Muzhenko officially acknowledged during a briefing for foreign military attachées that Russian troops are not involved in the fighting in the country’s southeast, …”

Nou ja, goed nieuws. Holande, Merkel en Poroshenko schijnen weer even vrede te willen: ‘Hollande, Merkel, Poroshenko call for immediate ceasefire in Ukraine’ – http://itar-tass.com/en/world/774758

Maar wat is de logica dat Rusland met de milities in de Donbass – die zogenaamd geen dialoog willen – moet gaan praten, terwijl Rusland er zelf zou zitten met een militaire macht? ‘Russia, according to Merkel, Hollande and Poroshenko, must exert influence on Donetsk and Luhansk militias so that they stop “blocking talks.”

Het Rooms-Babylonische Kruisvaarderssyndicaat krijgt zijn zin sinds Constantijn de Grote de Chi-Ro in zijn vaandel droeg en zal zijn zin krijgen zolang wij in het Westen niet doorzien wiens strijd wij eigenlijk vechten. Er is oorlog aan de grenzen van het Europese Rijk. Het volk denkt dat Rusland aanvalt. Maar de onafhankelijke onderzoekers hier weten dat de NAVO de agressor is.

 

Chi Ro

Het IJzeren Kruis van het Derde Rijk - Duitse Orde Kruis

Het IJzeren Kruis van het Derde Rijk – Duitse Orde Kruis

Tempelierskruis [afbeelding Wikipedia]

Tempelierskruis [afbeelding Wikipedia]

 

 

Geplaatst in Geen categorieën

Bilderberg 2015 in Oostenrijk

OXO Flash – 31 01 15 – Bilderberg 2015 in Oostenrijkdoor Heine Wind

http://www.globalresearch.ca/bilderberg-2015-location-confirmed/5428343

Oostenrijk heeft na de Tweede Wereldoorlog formeel de neutraliteit over zich afgeroepen en is geen lid van de NAVO. In dat opzicht tracht het zich – ondanks Oostenrijk de Euro heeft en in de EU zit – dezelfde status aan te meten als Zwitserland.

the Interalpen Hotel, in the Austrian mountains near Telfs

the Interalpen Hotel, in the Austrian mountains near Telfs

Zwitserland is het land van de Nazi-Templars. Die niet alleen Duitsland maar ook Oostenrijk onder het Nazisme van Hitler brachten. Hun nest in de hoogste bergen van Europa strekt zich daarom uit tot die van Oostenrijk.

In woelig 2015 is het wel zo comfortabel hun SS-Bilderberg-maatjes in het eigen warme nest samen te brengen voor dit onderonsje.

Met net Davos achter de rug opnieuw een elite-bijeenkomst organiseren in Zwitserland – in 2011 waren de Bilderbergers al in St Moritz – zou teveel opvallen.

Geplaatst in Geen categorieën

Donetsk head wins battles and shows mercy

OXO Flash – 31 01 15 – Thousands of Ukrainian troops thought to be trapped in Donbass – Russia Today 30 01 15

Go home and tell your friends you have been fighting the wrong people.

‘At least 7,000 Ukrainian troops are believed to be surrounded near the village of Debaltsevo in Donbass.

Alexander Zakharchenko I

‘Donetsk People’s Republic head Aleksandr Zakharchenko … offered enemy troops to surrender, promising to spare their lives: “Guys, my proposal is to lay down arms and surrender. YOU ARE FIGHTING THE WRONG PEOPLE. You have the only chance to save your lives. Surrender and you will live. I promise that all of you will return home afterwards.”

While addressing them and stating this in front of the camera he is enduring serious sniper fire.

‘Meanwhile, Kiev authorities have reportedly empowered army commanders to gun down deserters on the spot.

‘Kiev authorities have revealed that since the beginning of the latest draft as many as 10,000 Ukrainian servicemen are absent from their posts.’

http://rt.com/news/227899-ukraine-troops-debaltsevo-trap/

Check Zakharchenko, he has the reputation and the attitude to show mercy. This must be notified. For Christian history shows this is very rare.

And the capability to show heart, whilst his companions die on the battle field.

And to win battles as head of a Republic fighting for a good cause, as he explains to his enemies. Notwithstanding he knows himself confronted with the whole of the NATO-Armageddon Crusaders army…

Het Christelijke ideaal lijkt alleen in het oostelijke Oosters-Orthodoxe deel van de Christelijke wereld bewaarheid te worden. Het Russisch sprekende.

Heine Wind.

Geplaatst in Geen categorieën

‘Break the System’ maar niet heus

OXO-Flash – 27 januari 2015 – Minder deelnemers aan ‘Break the System’-demonstratie dan verwacht – door Heine Wind

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/burgemeester-maakte-einde-aan-demonstratie-break-system

Prometheus

Prometheus

Vandaag was de demonstratie ‘Break the System’ op het Malieveld die ruimschoots op de Facebooktam-tam was aangekondigd.

http://www.breakthesystem.nl/

We kunnen niet anders dan respect hebben voor de mensen die er aan meegedaan hebben. Dat doe je niet voor je plezier en ze stonden er ook voor ons. Helaas moeten we kritisch blijven.

De website van de protestbeweging getuigt van geen enkele samenzweringskennis en het protest lijkt om uitsluitend conventionele grieven te gaan, die niets prijsgeven van het Rooms-Babylonische fascisme dat heerst.

In het logo prijkt de fakkel van Prometheus, de sterveling die het vuur van de goden stal, een zwaar Illuminati-symbool. Zie een vorig artikel over dit onderwerp: https://oxoaxioma.wordpress.com/perverse-vrede-vunzige-vrijheid-en-een-schuine-rechtsstaat/

Met het oneindigheidssymbool erin, kun je alleen maar concluderen dat dit een Illuminaat schijn-initiatief is, dat met het gebruikte logo zegt aan het onwetende publiek ‘Illuminati forever!” en aan kruisridder-ingewijden: “niet op letten, sla er geen acht op, wij zijn het”.

Zo wordt met opstandigheid de reinste spot gedreven.

Het Vuur van Prometheus met het oneindigheidssymbool zegt "Illuminati Forever".

Het Vuur van Prometheus met het oneindigheidssymbool zegt “Illuminati Forever”.

P.S.  O ja, waarin zien we ook al weer nog meer het vuur van Prometheus?

 

Het politie logo met de Illuminati-vlam, het vuur van Prometheus.

Het politie logo met de Illuminati-vlam, het vuur van Prometheus.

 

 

Geplaatst in Geen categorieën
Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter