Nobelprijs voor de Vrede daalt dieper af in de regionen van de hel

OXO Flash – 03 02 15  – Franciscus genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrededoor Heine Wind

http://www.nu.nl/buitenland/3984652/paus-en-snowden-maken-kans-nobelprijs-vrede.html

Het Wapen van Paus Franciscus

Het Wapen van Paus Franciscus

Er zijn bewijzen – die studie en inzicht in de problematiek vergen – dat de Jezuïeten deel uitmaken van, of zelfs leiding geven aan de grootste terroristische organisatie op Aarde, soms Project Omega genaamd.

Er zijn ook bewijzen dat de Sociëteit van Jezus zelf een terroristische organisatie is. Het beste bewijs daaronder ligt zelfs zodanig voor het oprapen, dat de hele Jezuïeten-bandietenbende morgen door het voltallige internationale justitiële opsporings- en arrestatieapparaat opgerold zou moeten worden. Morgen, vandaag of eigenlijk gisteren al.

Dit bewijs is gelegen in de Vierde Eed van de Jezuïeten – beter bekend als de Extreme Eed (‘Extreme Oath’): http://members.casema.nl/vandriel/index/j/jezuiteed.html

Maar neen, wat doen we? We knielen voor een Paus uit die club en geven hem zelfs de Nobelprijs voor de Vrede! Want hem als Comité nomineren maar niet de prijs toe te kennen, zou zeer onbeleefd zijn.

Het afleggen van de vierde eed is de hoogste inwijdingsgraad voor Jezuïeten. Nou heb ik het hem niet persoonlijk gevraagd, maar natuurlijk is Franciscus een vierde-eed-Jezuïet. Anders zou hij in de hiërarchie nog een leger van ambtsgenoten boven zich hebben en dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. Francis Satanic Hand Sign

De tekst van de extreme eed heb ik als bijlage opgenomen in mijn boeken (OXO Axioma deel II en III) vanwege het belangwekkende karakter ervan.

Aangezien Jezuïeten bedrieglijk of zelfs de meest professionele leugenaars zijn, is het verstandig straks in plaats van ‘Protestanten’, ‘Liberalen’ of ‘Ketters’ te lezen: ‘iedereen die hen voor de voeten loopt’. De pittigste stukjes citaat lijken mij de volgende zinsneden onder het motto ‘Het uitroeien of vernietigen van goddeloze of ketterse Koningen, Overheden, of Heersers is rechtvaardig’:

‘Mijn zoon, eertijds is u onderwezen te handelen als een huichelaar: onder Rooms Katholieken een Rooms Katholiek, en om een spion te zijn zelfs onder uw eigen broeders.

‘U bent onderwezen om verraderlijk de zaden van jaloersheid en haat te planten tussen gemeenschappen, provincies, staten welke in vrede waren, en hen aan te sporen tot bloederige daden, hen te betrekken in oorlogsvoering met elkaar, en om revoluties en burgeroorlogen te creëren in landen welke onafhankelijk en rijk waren, waar kunsten en de wetenschappen tot bloei kwamen, genietend van de zegen van vrede. Obomba

‘U moet ter zijner tijd dienen als het instrument en beul zoals bepaald door uw meerderen ; want niemand kan hier bevelen wiens werk niet gezegend is met het bloed van de ketter; want ” zonder bloedvergieten kan geen mens worden gered.”

‘”Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, een wurgtouw het staal van een dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, ongeacht wat hun levensstaat mogen zijn, hetzij publiekelijk of privaat, zoals ik op enig moment kan worden op gedragen te doen door enig agent van de Paus of Overste van het Broederschap van het Heilige Geloof, de Sociëteit van Jezus.'”

Benedict Satanic Hand SignHoewel Franciscus de leiding had over de Jezuïeten in Argentinië tijdens de militaire fascistische dictatuur van de Argentijnse Junta en alleen daarom al geen lieverdje is, is hij maar een ceremoniële Paus. Daarin ben ik het geheel met Kevin Annett eens (zie International Tribunal into Crimes of Church and State – http://itccs.org/ of meer specifiek deze: http://itccs.org/2014/03/22/pope-jesuits-and-anglicans-refuse-to-deny-criminal-charges-made-against-them-trial-to-proceed-as-shocking-new-evidence-suggests-joseph-ratzinger-still-wields-power-at-the-vatican/).

De ‘echte’ Paus is nog steeds Benedictus XVI die 25 jaar de planetaire grootinquisiteur geweest is als Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, een moderne naam voor de Heilige Inquisitie. We weten dat de Heilige Inquisitie door de eeuwen heen dezelfde geloofsartikelen beleden heeft als waar de Jezuïeten hier van getuigen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Congregatie_voor_de_Geloofsleer

Peter-Hans Kolvenbach

Peter-Hans Kolvenbach

De Generaal-Overste der Jezuïeten wordt wel de Zwarte Paus genoemd, omdat hij evenveel zo niet veel meer macht heeft dan de ‘witte paus’. Door een groot deel van het onafhankelijke onderzoek wordt hij gekenschetst als ‘de directeur van de wereld’, door mij als de bevelvoerder van het Planetaire Rooms-Babylonische Kruisvaarderssyndicaat.

Jarenlang was deze nota bene de Nederlander Peter-Hans Kolvenbach, die nu van zijn pensioen geniet in – volgens mijn informatie – Syrië, volgens de Jezuïeten zelf in het Midden-Oosten. “When asked about his plans for retirement, Kolvenbach stated his hope that he could join the Jesuits in the Near East to be a help in that war-torn region.”

De Moslimbroederschap, Al Qaida, de CIA en de Mossad o.a. vallen immers onder Project Omega … Opmerkelijk trouwens hoe onbekend deze man in Nederland is en hoe weinig informatie er in het Nederlands over hem is te vinden op Google. Als je het commando voert over de gecombineerde geheime diensten voer je ook commando over de gecombineerde geheime diensten, zo simpel is dat nu eenmaal.

http://www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/20th-century-ignatian-voices/peter-hans-kolvenbach-sj/

Dus is dit het span dat leiding geeft aan het Vaticaan. Grofweg de Witte Paus aan de Heilige Stoel, de Curie, de Clerus en de Kloosterorden; de Zwarte Paus aan de Kruisridderorden en alles dat verder zwart is in de wereld. Normaal kon dit span het prima samen af. Maar in deze eeuw hebben ze hun bezetting verdubbeld, vanwege de werkdruk en omdat het ‘erom spant’ thans in de wereld. Normaal regeren beide pausen tot hun dood. Dat één van hen voortijdig aftreedt, is uniek, laat staan dat beiden dit kort na elkaar doen. En dus hebben wij in dit tijdsgewricht een dubbel span dat de mensheid geselt. Benedictus en Franciscus enerzijds, Peter-Hans Kolvenbach en Adolfo Nicolás Pachón anderzijds. Drie Extreme Eed-Jezuïeten en één voormalige planetaire grootinquisiteur die uit hetzelfde kruishout is gesneden.

Adolfo Nicolas Pachon

Adolfo Nicolas Pachon

Zo kunnen we iets beter de achtergronden van de Heilige Kruistocht tegen Rusland begrijpen en tevens wie er achter IS zit.

Je vraagt je af wie psychiatrische bijstand behoeven, de completdenkers of deze psychopaten. Zie tot slot graag wat Martin hier onlangs over zei:

http://www.martinvrijland.nl/2015/02/02/afwijkende-mening-stempel-complotdenker-en-voortaan-oppositioneel-opstandige-gedragsstoornis/

Eerder kreeg Barack ‘Obomba’ hem al. Dit keer daalt de meest edele aller prijzen een stuk dieper af in de regionen van de hel. Ach, het is maar een prijs. Een ijdele. Een politieke.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.
Thank you!

Voeg je bij 276 andere volgers

Volg me op Twitter
%d bloggers liken dit: